Kursy Wydziału Mechanicznego

Wykład dotyczy zastosowania powierzchni i cieczy intensyfikujących przenoszenie ciepła w wybranych typach rekuperatorów. 

Podstawy molekularnego i konwektywnego przenoszenia masy.

Kurs Podstaw Konstrukcji Maszyn dla kierunku międzywydziałowego  Inżynieria Materiałowa (Wydział Chemiczny, Wydział FTiMS, Wydział Mechaniczny)

PKM dla IM

- wytrzymałość doraźna

- wytrzymałość zmęczeniowa

- połączenia śrubowe

- połączenia spawane

- elementy układów napędowych (wały i osie, połączenia czop-piasta, łożyska toczne

Kurs składa się z części wykładowej i części laboratoryjnej (zadaniowej)

Zajęcia zdalne z przedmiotu:

Metody innowacyjnego projektowania maszyn

Wydział Mechaniczny - II stopnia - niestacjonarne -  2019/2020

Kurs zawiera zestaw zadań projektowych dla studentów do samodzielnej realizacji

W sobotę wieczorem powinny się pojawić zadania do realizacji. Sorki za opóźnienie ale to eNauczanie żyje jak chce

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania wpływu zanieczyszczeń na atmosferę, w szczególności instalacje odpylania, odsiarczania i CCS - wychwytu i składowania ditlenku węgla.

Kurs obejmuje wykład z podstaw nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Zapoznanie studentów z budową, działaniem i diagnostyką obiegów energetycznych siłowni cieplnych

Spis ćwiczeń realizowanych na laboratoriach z wytrzymałości materiałów:

1) Statyczna próba rozciągania metali

2) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności

3) Statyczna próba ściskania metali

4) Badanie udarności metali

5) Dynamiczna próba rozciągania metali

6) Statyczna próba skręcania metali

7) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej

8) Badanie twardości metali

Spis realizowanych ćwiczeń na laboratoriach z wytrzymałości materiałów:

1) Statyczna próba rozciągania metali

2) Wyznaczanie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności

3) Statyczna próba ściskania metali

4) Badanie udarności metali

5) Dynamiczna próba rozciągania metali

6) Statyczna próba skręcania metali

7) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej

8) Badanie twardości metali

Spis realizowanych ćwiczeń na zajęciach z laboratoriach z wytrzymałości materiałów:

1) Statyczna próba rozciągania metali

2) Wyznaczanie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności

3) Statyczna próba ściskania metali

4) Badanie udarności metali

5) Dynamiczna próba rozciągania metali

6) Statyczna próba skręcania metali

7) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej

8) Badanie twardości metali