Kursy Wydziału Mechanicznego

 

Ogólna klasyfikacja środków transportu bliskiego. Omówienie przepisów budowy i eksploatacji środków transportu bliskiego. Przedstawienie technicznych rozwiązań urządzeń napędowych. Przedstawienie systemów mechatronicznych w napędach środków transportu wewnętrznego. Przedstawienie rozwiązania układów mechatronicznych w urządzeniach bezpieczeństwa.

.

 Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Zapoznanie studentów z konstrukcją, eksploatacją oraz zakresem zastosowania wybranych środków transportu dalekiego i środków transportu bliskiego. Zakres przedmiotu obejmuje także przepisy budowy i eksploatacji tych środków.

Układ napędowy bieżni uwzględniający system identyfikacji ruchu na bieżni.

Kurs obejmuje zagadnienia z Teorii Drgań Mechanicznych, zarówno ćwiczenia jak i wykłady.

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2020/2021 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2020/2021 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2020/2021 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2020/2021 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Zaprezentowane zostaną treści obejmujące statykę i kinematykę punktu, bryły, układów punktów i układów brył

Na wykładzie poruszane są kwestie dynamiki układów brył połączonych przy pomocy węzłów (par kinematycznych). Istotą zagadnienia jest występowanie dużych przemieszczeń i dużych obrotów brył. Prowadzi to do pojawienia się nieliniowości. Dodatkowym utrudnieniem jest pojawienie się przestrzennego ruchu brył, oraz konieczność radzenia sobie z bardzo rozbudowanymi układami elementów. Poszukiwany jest uniwersalny algorytm działań prowadzących do rozwiązania zadania kinematyki i dynamik dla dowolnej konfiguracji brył i połączeń miedzy nimi. Omawiane są zarówno aspekty zadań analitycznych jak i zagadnień numerycznych.

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, studia II stopnia, semestr 02.

Projektowanie pojazdów samochodowych - wybrane zagadnienia

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn, II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Laboratorium: mgr inż. Sławomir Sommer  prowadzący slasomme@pg.edu.pl 
Laboratorium: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.