Kursy Wydziału Mechanicznego

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z Mechatroniki prowadzonych na drugim stopniu kierunku IMM na Wydziale Mechanicznym.

Kurs uruchomiony z powodu epidemii koronawirusa. Obejmuje zagadnienia Teorii mechanizmów i dynamiki maszyn prezentowane na kursie inżynierskim. Wykłady rozpoczyna omówienie zagadnień dotyczących drgań układów o jednym stopniu tłumienia. Omawiane są zagadnienia drgań swobodnych i drgań wymuszonych sygnałem harmonicznym. Kolejne wykłady dotyczą drgań układów o wielu stopniach swobody bez elementów tłumiących. Po zakończeniu kursu dotyczącego drgań prezentowane są zagadnienia analizy strukturalnej mechanizmów. Określana jest ich ruchliwość, podane są zasady klasyfikacji mechanizmów. Kolejne wykłady prezentują zagadnienia kinematyki i dynamiki wybranych klas mechanizmów. 

Kurs uruchomiony z powodu epidemii koronawirusa

The lecture presents complex aspects and complex methods of the computational mechanics. It starts with details about description of kinematics of  particle, especialy the one performed in nonCartesian coordinate systems. Principles of relative motion are discussed as well as dynamics of variable mass particle. Subsequent part of the lecture is focused on spherical motion of rigid body, aspects of describtion of its position, its kinematics and mainly its dynamics is discussed. Then the presented aspects are extended on the cese of the general motion of rigid body. Simplified theory of giroscope is presented also. Finally, selected aspects of the analitycal mechanics are presented. Wirtual displacements anf generalised coordinates are introduced.

 

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) z sem. 6 Wydziału Mechanicznego dla specjalności Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych.

Kurs zawiera materiały do wykładów oraz zadania do wykonania w ramach ćwiczeń.

Wykłady i ćwiczenia prowadzi: dr. inż. Rajmund Rytlewski

Kurs PKM w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na PG od 12.03.2020 roku.

Celem kursu, jest kontynuowanie tematyki zajęć rozpoczętych w formie tradycyjnej z PKM (Wykład + Ćwiczenia)

Przedmiot: Mechanika Analityczna, Wydział Mechaniczny, wszystkie kierunki

Wykłady: prof. Edmund Wittbrodt

Ćwiczenia: Grzegorz Banaszek

Przedmiot: Mechanika III M:31616W0

Kierunek: Mechatronika

Mechanika I - wszystkie kierunki: M:31691W0, M:31533W0, M:31807W0, M:31392W0

Wykłady: prof. Edmund Wittbrodt

Ćwiczenia: Grzegorz Banaszek, Maciej Bąk, Julita Sargun, Karol Żmich

Przedmiot: Mechanika analityczna - wybrane zagadnienia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalność: Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury, II stopień, 

studia niestacjonarne, wymiar: W10h, Ćw20h, Weryfikacja: egzamin.

Projektowanie pojazdów samochodowych - wybrane zagadnienia

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn,II stopnia, niestacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Laboratorium: mgr inż. Sławomir Sommer  prowadzący slasomme@pg.edu.pl  
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Kierunek: Mechatronika, II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 – letni, (obecnie sem. 1)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma   prowadzący    staryma@pg.edu.pl 
Ćwiczenia: mgr inż. Sławomir Sommer   prowadzący    slasomme@pg.edu.pl