Kursy Wydziału Mechanicznego

Kurs zawiera materiały do laboratorium z Hydrauliki i Pneumatyki

Układy elektroniczne (M:320295W0)
Kierunek: Mechatronika (WM), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
Wykład:    25.0    Laboratorium:    15.0

Dr hab. inż. Piotr Płotka
Prodziekan ds. Badań
Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
Politechnika Gdańska,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk Wrzeszcz
tel: 58-347-1634
kom. 500-121-445
e-mail: pplotka@eti.pg.edu.pl


Wraz z moimi Studentami i Studentkami doszliśmy do wniosku, że do nauczanych przeze mnie przedmiotów najlepszą opcją – spośród możliwych w dobie pandemii – będą zajęcia prowadzone on-line. Ten sposób kontaktu pozwolił nam kontynuować nasze zajęcia praktycznie bez opóźnienia wynikającego z nagłego i jakże zaskakującego kryzysu pandemicznego, który ogarnął cały nasz Świat.
Na podstawie zdobytego doświadczenia, w trakcie dotychczasowych przeprowadzonych zajęć, wspólnie doszliśmy do poniższych wniosków.

Metoda nauczania on-line ujawnia następujące zalety:
- możliwie najszybszy i najpewniejszy obustronny przekaz informacji – „możliwość dyskusji”,
- bezzwłoczne
wyjaśnianie sobie powstających w trackie zajęć wątpliwości = oszczędność czasu,
- możliwość dostrzeżenia i nagrodzenia zaangażowania Studentek/Studentów w trakcie zajęć,
- bardzo efektywne konsultacje,
- największa motywacja Studentek i Studentów do uczenia się, gdyż zakłócenia i opóźnienia wzajemnego przekazu informacji zredukowanedo min.
- w efekcie powyższych zalet – najwyższa jakość nauczania, gdyż jest to metoda najbardziej zbliżona do zajęć na Uczelni (w czasie rzeczywistym).

Oczywiście ujawniają się i wady:
- wyłączenie napięcia zasilania (rozwiązanie – laptop ze sprawną baterią, UPS),
- przerwy w sygnale internetowym – wyłączenia albo „słabe” łącze (trzeba być bardzo czujnym i w przypadku przerwy starać się powtórzyć ten fragment zajęć, który nie dotarł do odbiorcy).

W porozumieniu z moimi Studentami i Studentkami, spośród wielu darmowych platform do zdalnej komunikacji on-line, wybraliśmy do prowadzenia zajęć platformę ZOOM. (Przy czym, to nie oznacza, że platforma ta jest najlepsza ze wszystkich dostępnych.)

Uprawnieni Studenci i Studentki mogą uczestniczyć w moich zajęciach pod adresem:

https://zoom.us/j/6859129435

Przed zajęciami otrzymują via mail, na podany przez siebie preferowany adres, oprócz powyższego linku także hasło dostępu do pokoju nauczania.


Dla zainteresowanych (szczególnie Nauczycieli) - materiały obrazujące sposób przeprowadzania zdalnego nauczania przedmiotów: PKM (labCAD, C i W) oraz Pracy przejściowej przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

I ostatnia zaleta korzystania z platform typu ZOOM - uwalnia od wątpliwego „wsparcia władz CUI”.

Wraz z moimi Studentami i Studentkami doszliśmy do wniosku, że do nauczanych przeze mnie przedmiotów najlepszą opcją – spośród możliwych w dobie pandemii – będą zajęcia prowadzone on-line. Ten sposób kontaktu pozwolił nam kontynuować nasze zajęcia praktycznie bez opóźnienia wynikającego z nagłego i jakże zaskakującego kryzysu pandemicznego, który ogarnął cały nasz Świat.
Na podstawie zdobytego doświadczenia, w trakcie dotychczasowych przeprowadzonych zajęć, wspólnie doszliśmy do poniższych wniosków.

Metoda nauczania on-line ujawnia następujące zalety:
- możliwie najszybszy i najpewniejszy obustronny przekaz informacji – „możliwość dyskusji”,
- bezzwłoczne
wyjaśnianie sobie powstających w trackie zajęć wątpliwości = oszczędność czasu,
- możliwość dostrzeżenia i nagrodzenia zaangażowania Studentek/Studentów w trakcie zajęć,
- bardzo efektywne konsultacje,
- największa motywacja Studentek i Studentów do uczenia się, gdyż zakłócenia i opóźnienia wzajemnego przekazu informacji zredukowanedo min.
- w efekcie powyższych zalet – najwyższa jakość nauczania, gdyż jest to metoda najbardziej zbliżona do zajęć na Uczelni (w czasie rzeczywistym).

Oczywiście ujawniają się i wady:
- wyłączenie napięcia zasilania (rozwiązanie – laptop ze sprawną baterią, UPS),
- przerwy w sygnale internetowym – wyłączenia albo „słabe” łącze (trzeba być bardzo czujnym i w przypadku przerwy starać się powtórzyć ten fragment zajęć, który nie dotarł do odbiorcy).

W porozumieniu z moimi Studentami i Studentkami, spośród wielu darmowych platform do zdalnej komunikacji on-line, wybraliśmy do prowadzenia zajęć platformę ZOOM. (Przy czym, to nie oznacza, że platforma ta jest najlepsza ze wszystkich dostępnych.)

Uprawnieni Studenci i Studentki mogą uczestniczyć w moich zajęciach pod adresem:

https://zoom.us/j/6859129435

Przed zajęciami otrzymują via mail, na podany przez siebie preferowany adres, oprócz powyższego linku także hasło dostępu do pokoju nauczania.


Dla zainteresowanych (szczególnie Nauczycieli) - materiały obrazujące sposób przeprowadzania zdalnego nauczania przedmiotów: PKM (labCAD, C i W) oraz Pracy przejściowej przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

I ostatnia zaleta korzystania z platform typu ZOOM - uwalnia od wątpliwego „wsparcia władz CUI”.

Kurs z Podstaw Wzornictwa Przemysłowego prowadzony przez Wykładowców z ASP ma na celu zapoznanie studentów z wagą i zasadami dotyczącymi pracy nad projektami od strony funkcjonalności produktów i ich estetyki