Kursy Wydziału Mechanicznego

e-kurs przygotowany dla przedmiotu Inżynieria mechaniczno-medyczna dla kierunku studiów Inżynieria mechaniczno-medyczna sem. III mgr

Kurs poświęcony jest zagadnieniom realizowanym w ramach laboratorium komputerowego przedmiotu "Modelowanie w Projektowaniu" dla studentów kierunku MiBM

Acquaintance with calculation and design methods of modern heat and mass exchangers for perspective industrial applications

Kurs "Sztuczne narządy" stworzony dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, semestr 06,

prowadzący prof. dr hab. n. med. Jerzy Lasek

Kurs "Implenty i Endoprotezy" prowadzony jest dla studentow kierunku Inzynieria Mechaniczno-Medyczna, semestr 06, prowadzący prof. dr hab. n. med. Jerzy Lasek

The course includes repetition of the principles of fluid Mechanics, detailed presentations of fluid - solid interaction, cavitation and its consequences, numerical methods in fluid mechanics, free surface flows, potential flows, turbulent and laminar flows