Kursy Wydziału Mechanicznego

Materiały pomocnicze do wykładu Matematyka I

Kurs dla kierunku Mechatronika, stopień magisterski, I semestr

Kurs dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, w tym anatomii
czynnościowej obejmujący zagadnienia dotyczące budowy i funkcji
poszczególnych układów ciała człowieka: układu kostnego, mięśniowego,
układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu
moczowego, układów płciowych, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
oraz narządów zmysłów.

Fizyka I dla kierunku Mechatronika, sem. 1