Kursy Wydziału Mechanicznego

Presentation of issues concerning mathematical modelling of power installations, including thermodynamic cycles and selected devices of power installations using commercial codes, so that the student is able to properly model the process and interpret the results. Presentation of capabilitiy of CFD code.

Repeat the information on thermodynamic cycles and broaden the information on their modeling with the use of commercial tools. Presentation of balances, constitutive equations, the way of setting conditions in CFD, CSD and CFM codes. Regulation and control of devices in the context of heat exchangers. Presentation of capabilities of CFD , CSD and CFM codes.

Aims of the laboratory classes is to acquire knowledge of the numerical methods of the Ansys commercial package with emphasis on the issues of fluid mechanics and heat transfer.

Drodzy Studenci i drogie Studentki,

z pewnością, od samego początku powstawania kursów eNaucznia PG, CUI ceniło najwyższą jakość zdalnego synchronicznego nauczania. Należy też wierzyć, że od samego początku CUI próbuje oferować narzędzia, w pełni funkcjonalne, sprawne i niezawodne, z myślą także o kształceniu on-line. I że platformę eNaucznia utworzyło po to, aby wesprzeć i tę formę zajęć. Za co powinniśmy być wdzięczni.

Także powinniśmy być wdzięczność IOD CUI za wyrozumiałość i za ostateczną zgodę na przeprowadzanie naszych zajęć przy pomocy platformy ZOOM. Co prawda, IOD CUI negatywnie zaopiniował pierwszy wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z zewnętrznej platformy edukacyjnej (Procedura 10). Ocenił, że "nie jest możliwe zrealizowanie tego darmowym kontem", gdyż miał wątpliwości co do "zgodności z przepisami dot. ochrony danych osobowych" i "konieczności weryfikacji uczestników spotkań" oraz "archiwizacji wybranych spotkań", wskazywał także na "wewnętrzne wymagania/wytyczne dotyczące nauki zdalnej i jakaś wspólna polityka w tym zakresie całej uczelni". Ponadto miał poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa użytkowania ZOOMa. W swej opinii wsparł się także linkami internetowymi odwołującymi do treści potwierdzających Jego obawy (przesłałem Państwu ten dokument).

Na szczęście - po wielotygodniowej wymianie mailowej - zgodził się na prowadzenie zdalnych zajęć przy użyciu platformy ZOOM, pod warunkiem podpisania umowy zakupu licencji przez Uczelnię. Dlatego myślę, że powinniśmy być wdzięczni Panu IOD CUI za to, że - mimo targających Nim wątpliwości - dał nam (i to tak szybko) "zielone światło" na użycie narzędzia, które zapewnia szeroki wachlarz funkcjonalności, które - przy umiejętnym użyciu - zapewniają wysoką jakość zdalnego kształcenia inżynierów (szczególnie mechaników).

Ponadto informuję, że mamy zgodę na zakup (ze środków Katedry KMiP -  nie będę płacił z własnej kieszeni) licencji PRO ZOOMa. Otrzymaną fakturę pro-forma przekazałem już (dnia 9-11-2020) naszej Administracji w celu realizacji przelewu. Zatem wszystko wskazuje na to, że niebawem zakończy się czas naszego oczekiwania na możliwość przeprowadzania naszych zajęć zgodnie z zaleceniami IOD CUI.

Szanując opinię IOD CUI sugeruję, aby przed logowaniem do ZOOMa zamknąć wszystkie strony internetowe, programy pocztowe oraz facebooka oraz inne komunikatory. Dodam też, że nie ma obowiązku instalowania wtyczki do ZOOMa, wystarczy anulować jej zapisywanie na dysku - wówczas, po chwili, w dolnej części okna przeglądarki pojawi się opcja - „join from your browser”.

Dodatkowo, szanując stanowisko przedstawione przez IOD CUI, informuję, że - ze względów bezpieczeństwa - link do „pokoju kształcenia” nie będzie ujawniany publicznie. Przed zajęciami via mail otrzymacie go Państwo wraz z hasłem dostępu.

Proszę też pamiętać o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, którą sporządził IOD CUI na potrzebę naszych zajęć w ZOOMie. (Tak, wiem, że już dawno się z nią zapoznaliście, ale zmotywowany przez IOD CUI do zapewniania pełnej "czystości formalnej" to także tutaj zapisuję.)

W przypadku pytań/wątpliwości proszę o mail na adres gawar@pg.edu.pl . Oprócz zgłaszanej kwestii proszę też zawrzeć w wiadomości swoje Imię i Nazwisko oraz nr indeksu. W tytule wiadomości proszę zawrzeć dopisek "IMM - PKMII".

Pozdrawiam,
Rafał Gawarkiewicz

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy, działania i eksploatacji urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Seminarium Dyplomowe (inż.) dla kierunku Mechatronika I stopnia, sem. 7, Wydział Mechaniczny

Informatyka III (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Mechatronika I stopnia, sem. 5, Wydział Mechaniczny

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Kurs uruchomiony z powodu epidemii koronawirusa. Obejmuje zagadnienia Teorii mechanizmów i dynamiki maszyn prezentowane na kursie inżynierskim. Wykłady rozpoczyna omówienie zagadnień dotyczących drgań układów o jednym stopniu tłumienia. Omawiane są zagadnienia drgań swobodnych i drgań wymuszonych sygnałem harmonicznym. Kolejne wykłady dotyczą drgań układów o wielu stopniach swobody bez elementów tłumiących. Po zakończeniu kursu dotyczącego drgań prezentowane są zagadnienia analizy strukturalnej mechanizmów. Określana jest ich ruchliwość, podane są zasady klasyfikacji mechanizmów. Kolejne wykłady prezentują zagadnienia kinematyki i dynamiki wybranych klas mechanizmów. 

Kolejny z kursów enauczania otwierany z uwagi na epidemię koronawirusa. Kurs obejmuje złożone zagadnienia dynamiki mechanizmów i maszyn. Rozpoczyna się omówieniem zagadnień wyrównoważani mechanizmów. Drgań w układach dyskretnych z tłumieniem, drgań układów ciągłych, metody sztywnych elementów skończonych, dynamiki układów przestrzennych przy wykorzystaniu współrzędnych Denawita-Hartenberga i transformacji jednorodnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą dotyczącą modelowanie w mechanice, statyki, kinematyki, podstaw wytrzymałości materiałów, dynamiki.