Kursy Wydziału Mechanicznego

Informacje i materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Automatyka i Robotyka" Wydziału Mechanicznego.

Projektowanie Mechatroniczne - projekt 2018/19

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunków mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczno-medyczna, mechanika i zarządzanie produkcją, i jest kontynuacją kursu Fizyka I

Materiały do laboratorium "Wytrzymałość materiałów II" dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze 4

Tematyka: prezentacja podstawowych zagadnień związanych z wytwarzaniem, przekazywaniem, przekształcaniem i użytkowaniem energii elektrycznej Kierunek: MiBM i IMM semestr 4 st.stacjonarne I stopnia

The aim of this course is a gaining of knowledge on team work principles and of skills necessary for preparation of the team project.

Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru kierunku mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz mechanika i zarządzanie produkcją w roku akademickim 2017/2018

Kurs Mechanizmy i konstrukcje kosmiczne jest wstępem do zrozumienia procesu projektowania, analizy i testowania mechanizmów kosmicznych. Poruszane są takie zagadnienia jak dynamika, modelowanie metodą elementów skończonych czy ocena zgodności z wymaganiami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Mechanizm kosmiczny 

Fizyka II dla Wydziału Mechanicznego, kierunek Mechatronika, sem. 2

Materiały pomocnicze dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopnia, kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Wykłady z kontekstem praktycznym, przedstawiające aktualnie stosowane w przemyśle metody badania stanu materiałów (stali, stopów metali, tworzyw sztucznych, kompozytów). Podział na metody niszczące i nieniszczące. Elementy rozpoznania rynku.

Fizyka II dla studentów mechaniki i budowy maszyn, sem. II

Materiały pomocniczne do zajęć z przedmiotu Elektrotechnika dla kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Inżynieria mechaniczno-medyczna (studia stacjonarne pierwszego stopnia, semestr 4)

Kierunek: mechanika i budowa maszyn, inżynieria chechaniczno-medyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia - semestr I)

Rok akademicki: 2017/2018

Materiały pomocnicze do wykładu Matematyka I

Kurs dla kierunku Mechatronika, stopień magisterski, I semestr