Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa: 

Rysunek Okrętowy - projekt, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów I - ćwiczenia, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów II - projekt, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów III - projekt, 

Ship Production and Repair Technology - project,

Technologia Budowy i Remontów Okrętów III ASTER - laboratorium, 

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium, 

Systemy Komputerowe w Projektowaniu Okrętów - laboratorium.

Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology: Ship Production and Repair Technology

Zbiór zadań laboratoryjnych dla kierunku Energetyka II stopnia

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa: 

Rysunek Okrętowy - projekt, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów I - ćwiczenia, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów II - projekt, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów III - projekt, 

Technologia Budowy i Remontów Okrętów III ASTER - laboratorium, 

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium, 

Systemy Komputerowe w Projektowaniu Okrętów - laboratorium.

Technologia Budowy i Remontów Okrętów III - projekt

Technologia Budowy i Remontów Okrętów I - ćwiczenia

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów

Kierunek: Oceanotechnika

Specjalność: Specjalności Okrętowe

Profil: Budowa Okrętów i Jachtów

Semestr: 5

Zajęcia: Projekt

Fizyka na I sem dla Kierunku Transport. Obejmuje materiały na wykłady, ćwiczenie i laboratorium

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: IV, V, VI  Zajęcia: Wykład

Systemy Komputerowe w Projektowaniu Okrętów - laboratorium

Technologia Budowy i Remontów III ASTER - laboratorium, 

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium

Technologia Budowy i Remontów Okrętów II - projekt

Kurs posłuży do komunikacji ze studentami (udostępnianie materiałów, instrukcji laboratoryjnych, wyników).

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

Kurs utworzony dla pracowników WOiO. 

Zastosowanie informatyki w oceanotechnice

Materiały wspierające zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym.