Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Podstawy napędów i urządzeń okrętowych część urządzeniowa

WIMiO, IO, Ocenotechnika, niestacjonarne, rok 1, sem 2

Budowa Okrętów i Jachtów (WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 5)

Projekt wybranych konstrukcji kompozytowych stosowanych w konstrukcjach okrętowych. Związek konstrukcji z technologią w konstrukcjach kompozytowych. Przegląd węzłów konstrukcyjnych i zasady ich projektowania. podstawowe obliczenia konstrukcyjne. Proces technologiczny konstrukcji kompozytowych. Technologie formowania elementów konstrukcji z kompozytów. Wymagania konstrukcyjno-technologiczne wynikające z
przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i norm

Kurs dotyczący realizacji zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Systemy energetyczne w transporcie

Kurs Fizyka Kwantowa propozycją Open Access. Na kurs można się zapisać samodzielnie.

Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

Materials to Fundamentals of automatics - tutorial

Materiały, zajęcia, konsultacje do ćwiczeń z Podstaw Autmatyki - Energetyka - OiO, EiA, Mech

Umieszczone są tutaj materiały dydaktyczne dla wykładu oraz laboratorium komputerowego - przedmiot INFORMATYKA (PG_00041836) dla kierunku OCEANOTECHNIKA (st. niestacjonarne I stopnia).

Umieszczone są tutaj materiały dydaktyczne dla projektu oraz laboratorium komputerowego - przedmiot INFORMATYKA (PG_00055285) dla kierunku TRANSPOT I LOGISTYKA (st. stacjonarne I stopnia).

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studenta z projektowaniem konstrukcji okrętowych i technologiami stosowanymi podczas budowy konstrukcji z kompozytów polimerowych oraz wybranymi zasadami projektowania konstrukcji na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych.

 

Omówienie zagadnień związanych z technologią i projektowaniem konstrukcji prototypowych kadłubów statków, wielkości z zakresu objętych przepisami PRS pt.: Przepisy klasyfikacji i budowy Małych Statków Morskich.

Ważniejsze zagadnienia to:

  1. obliczanie i projektowanie mas bazowych zbrojenia poszyć: dna, burt, pokładów i grodzi – powiązanych z geometrią kadłuba, stosowanym rusztem usztywnień oraz wybraną technologią wykonania,
  2. obliczenia i projektowanie dźwigarów i usztywnień lokalnych dla uwarunkowań narzuconych funkcją przedziału i montowanego wyposażenia, technologie ich wykonania dla charakterystycznych  kształtów kadłubów.
  3. obliczanie i projektowanie poszyć elementów węzłów konstrukcyjnych w kadłubie uwzględniających ograniczeniami technologii ich wykonania dostosowanej do geometrii kadłuba,
  4. uwarunkowania przyjęcia sposobu budowy kadłuba,
  5. przykładowe sposoby dokumentowania procesu projektowania technologii i konstrukcji kadłubów: złady, diagramy,

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej tworzyw niemetalowych stosowanych w technologiach wykorzystywanych w budownictwie okrętowym, budowie maszyn oraz podstaw doboru tworzyw syntetycznych dla różnych konstrukcji. Ze względu na rozległość tematu kurs prowadzony w trybie seminaryjnym ogranicza się do wybranych grup tworzyw polimerowych, a kryterium jest popularność ich zastosowań.

Uzupełnieniem tego kursu są zajęcia laboratoryjne w zakładzie przerabiającym żywice zbrojone, te które najczęściej spotykamy podczas produkcji jednostek pływających.

Kierunek: Projektowanie i Budowa Jachtów (WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy Rodzaj zajęć:    Seminarium (S)

This course is on the Fundamentals of Automatics and prepared for students of BSc program in Power Engineering, specialization Energy Technologies, semester 5.