Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Rysunek Okrętowy - projekt

Technologia Budowy i Remontów I - ćwiczenia

Technologia Budowy i Remontów II - projekt

Technologia Budowy i Remontów III - projekt

Technologia Budowy i Remontów III ASTER - laboratorium

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium

Systemy Komputerowe w Projektowaniu Okrętów - laboratorium

Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology

Ship Production and Repair Technology

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Rysunek Okrętowy - projekt

Technologia Budowy i Remontów I - ćwiczenia

Technologia Budowy i Remontów II - projekt

Technologia Budowy i Remontów III - projekt

Technologia Budowy i Remontów III ASTER - laboratorium

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium

Systemy Komputerowe w Projektowaniu Okrętów - laboratorium

Technologia Budowy i Remontów III - projekt

Technologia Budowy i Remontów III - ćwiczenia

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów

Kierunek: Oceanotechnika

Specjalność: Specjalności Okrętowe

Profil: Budowa Okrętów i Jachtów

Semestr: 5

Zajęcia: Projekt

Fizyka na I sem dla Kierunku Transport. Obejmuje materiały na wykłady, ćwiczenie i laboratorium

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: IV, V, VI  Zajęcia: Wykład

Rysunek Okrętowy - projekt

Technologia Budowy i Remontów III ASTER - laboratorium 

Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium

Technologia Budowy i Remontów II - projekt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

Kurs posłuży do komunikacji ze studentami (udostępnianie materiałów, instrukcji laboratoryjnych, wyników).

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

Kurs utworzony dla pracowników WOiO. 

Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.