Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tresci wykladów - nagranie

Wykłady z przedmiotu Modelowanie Matematyczne

Wybrane systemy automatyzacji siłowni okrętowych

W ramach innych, realizowanych kursów zachodzi potrzeba sprawdzenia przed oficjalnym użyciem zarówno formy prowadzenia zajęć jak i poprawności modelu zaliczenia.

 

 

 

Obrony dyplomów w trybie zdalnym, prowadzone na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa - semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Studia II stop., kierunek Oceanotechnika, Specjalność: Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych, Profil: Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe, sem. 3.

This course is devoted to the research of operations that occur during the construction and operation of such complex engineering structures as ships, the reflecting of the characteristics of operations in the formulation of optimization problems in ship designing and the mastering of methods for the optimization problems solving.

The course is conditionally divided into two parts.

The first part contains a description of possible formulations and methods for solving optimization design problems. The described optimization methods include linear and nonlinear programming methods, such as the simplex method, gradient methods, methods of evolutionary algorithms, and optimization methods using penalty functions.

The second part is dedicated to introducing into the rapidly developing field of designing ships, called conceptual or research design. This area is initial in the design process of ships. It is intended for the development of technologies for determining the main dimensions and characteristics of ships, which will subsequently provide them with the highest operational efficiency and safety of navigation.

The research technologies discussed in the course are not traditional design technologies that are realized through the use of CAD, CAE, CAM, CFD and CALS/PLM systems. Furthermore, at composition of the cource, these research technologies have been renewal by introduction of product-oriented and system-oriented directions of research. As a result, the considered set of technologies for conceptual design improves this well-known innovation, which not only provides significant savings in time and money at the subsequent stages of design, but also determines a significant positive effect in solving future problems of the conctruction and operation of the ships.

Kurs z zajęć laboratoryjnych poszerzonych wprowadzeniem on-line.

This course is dedicated for student attending on laboratories from the subject "Properties of Ship Hull Materials" 

Kurs wspomagający do przedmiotu Teoria okrętu II, realizowanego na I stopniu, sem. 4, BOiJ na studiach stacjonarnych przez dr inż. Janusza Stasiaka
Kurs zawiera materiały dotyczące wykładu ćwiczeń oraz laboratoriów

Kurs wspomagający dla wykładu Teoria Okrętu I prowadzonego na I stopniu, sem. 4, BOiJ, studia niestacjonarne przez dr inż. Janusza Stasiaka

Zaprezentowanie podstaw w zakresie opisu mechaniki teoretycznej i technicznej. Formułowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie mechaniki układów konstrukcyjnych.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykorzystania zaawansowanych technik obliczeniowych (MES) w analizie strukturalnej.

Laboratorium - cześć komputerowa do przedmiotu Sterowanie Automatyczne Maszyn Przepływowych