Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs z Optymalizacji Wytrzymałościowej dla studentów studiów magisterskich z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Transport przybrzeżny i śródlądowy część śródlądowa PROJEKT

WIMiO, IO, Inżynieria morska i brzegowa II stopień, sem1

autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz

W kursie zamieszczane są materiały wspierające humanistyczny wykład z zakresu 

Sztuczna Inteligencja - osiągnięcia i perspektywy rozwoju. 

Hydraulika Siłowa LABORATORIUM

WIMiO, IO, kier. Oceanotechnika, Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne, rok 2, sem 4

Kurs obejmuje materiały pomocnicze do wykładu i projektu z „Wytrzymałości zmęczeniowej i nośności granicznej” przeznaczone dla studiów stacjonarnych, specjalność Budowa okrętów i jachtów, profil „Duże statki”.
Materiały do wykładu zawierają prezentacje, które można obejrzeć bezpośrednio, oraz pliki w formacie PDF z komentarzem do wykładów. Materiały do projektu zawierają wprowadzenia merytoryczne do poszczególnych zadań projektowych oraz przykłady ich realizacji.

Kurs z przedmiotu elektrotechnika i elektronika Wykład + Ćwicznia

Zakres zajęć ćwiczeniowych:

•Obwody prądu stałego jednofazowe
•Przemiany energetyczne (praca i moc silnika elektrycznego)
•Obwody magnetyczne *
•Obwody prądu przemiennego jednofazowe
•Obwody trójfazowe

Umieszczone są tutaj materiały dydaktyczne dla projektu oraz laboratorium komputerowego - przedmiot INFORMATYKA dla kierunku OCEANOTECHNIKA (PG_00055818) oraz PROJEKTOWANIE I BUDOWA JACHTÓW (PG_00055791) (st. stacjonarne I stopnia).

Podstawy napędów i urządzeń okrętowych część urządzeniowa

WIMiO, IO, Ocenotechnika, niestacjonarne, rok 1, sem 2

Budowa Okrętów i Jachtów (WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 5)

Projekt wybranych konstrukcji kompozytowych stosowanych w konstrukcjach okrętowych. Związek konstrukcji z technologią w konstrukcjach kompozytowych. Przegląd węzłów konstrukcyjnych i zasady ich projektowania. podstawowe obliczenia konstrukcyjne. Proces technologiczny konstrukcji kompozytowych. Technologie formowania elementów konstrukcji z kompozytów. Wymagania konstrukcyjno-technologiczne wynikające z
przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i norm

Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO) Politechniki Gdańskiej.

Studia:   II stopnia - magisterskie, stacjonarne

Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa (międzywydziałowy WIMiO - WILiŚ)

Semestr:  1 (letni)

Wykłady: Student poznaje zagadnienia związane z falowaniem regularnym (kinematyka, ciśnienie) oraz falowaniem wiatrowym (parametry statystyczne falowania, krótkoterminowa analiza statystyczna w dziedzinie czasu, widmowa analiza falowania w dziedzinie częstotliwości, długoterminowa analiza falowania). Obciążenie falochronu pionowościennego falą stojącą (regularną) oraz falą załamującą się. Obciążenie falochronu narzutowego. Obciążenie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie oraz rurociągu spoczywającego na dnie morza (wpływ ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego na stateczność rurociągu na wypłynięcie).

Laboratorium: Student opracowuje wyniki pomiaru wysokości fali i oblicza wartości parametrów pochodnych. Eksperyment 1 - generacja fali regularnej, Eksperyment 2 - odbicie fali od ściany pionowej, Eksperyment 3 - generacja fali samotnej w kanale falowym.

Kurs dotyczący realizacji zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Systemy energetyczne w transporcie