Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Zajęcia dla kierunku ENERGETYKA stopień I po 2 godziny w tygodniu

Seminarium z przedmiotu Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne w eksploatacji mórz i oceanów na kierunku Inżynieria morska i brzegowa (WIMiO), II stopnia, stacjonarne, 2020/2021-letni

 

Zasady przygotowanie pracy magisterskiej

Wykład dla kierunku ENERGETYKA 3 godziny co tydzień 

Wykład dla kierunku ENERGETYKA II Stopień 1 godzina w tygodniu

Wykład dla kierunku ENERGETYKA II Stopień 1 godzina na tydzień

Wykład dla kierunku ENERGETYKA II Stopień 2 godziny w tygodniu przez 1/2 semestru

Wykład dla kierunku ENERGETYKA II Stopień 1 godzina w tygodniu 

Wykład dla specjalności ENERGETYKA I stopień w języku angielskim 2 godziny co 2 tygodnie 

Konstrukcja urządzeń okrętowych O:098670 -  projekt 1b

Konstrukcja urządzeń okrętowych O:098670 -  projekt 1a

Konstrukcja urządzeń okrętowych O:098670 -  wykład

Podstawy morskich zasobów naturalnych  O:097290

Advanced CDIO Project PG 00042082

Elektrownie wodne i wiatrowe PG 00042130

Studenci nabywają wiedzę o morskich i podmorskich zasobach naturalnych oraz możliwościach ich eksploatacji

Modelowanie Matematyczne dla studentów kierunku Oceanotechnika