Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wirtualna Pracownia Fizyczna dla studentów kier. Energetyka, sem 2 (wszystkie wydziały)

autor kursu: 

Projekt wybranych konstrukcji kompozytowych stosowanych w konstrukcjach okrętowych. Związek konstrukcji z technologią w konstrukcjach kompozytowych. Przegląd węzłów konstrukcyjnych i zasady ich projektowania. podstawowe obliczenia konstrukcyjne. Proces technologiczny konstrukcji kompozytowych. Technologie formowania elementów konstrukcji z kompozytów. Wymagania konstrukcyjno-technologiczne wynikające z
przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i norm

Kurs przewidziany jest jako pomoc w realizacji zajęć z przedmiotu Wytrzymałościowe modelowanie konstrukcji okrętu na studiach stacjonarnych specjalności Budowa okrętów i jachtów.
Obejmuje materiały pomocnicze: wprowadzenia merytoryczne do poszczególnych ćwiczeń, przykłady przedstawiające ich wykonanie oraz „przewodniki” po funkcjach programu Femap ułatwiające samodzielną realizację obliczeń wytrzymałościowych.

Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji konstrukcji przestrzennej statku na wybranym przykładzie. Rozwiązywanie praktycznych zagadnień związanych z produkcją konstrukcji cienkościennych ze stali. Przegląd wybranych zagadnień specjalnych dotyczących budowy statków. 

Zakres realizacji projektu obejmuje wykonanie przez studentów ramowych projektów wykonawczych na wybranym przykładzie statku.

Zasady realizacji zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
  • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
  • Warunkiem zaliczenia kursu (projekt) jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
  • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

 

Osoby prowadzące:

Prowadzący projekt: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Odpowiedzialny za przedmiot i prowadzący wykład: Ryszard Pyszko ( ryszard.pyszko@pg.edu.pl ).

Polecana literatura:

1. Bruce, George J.; Eyres, David J., Ship Construction (7th Edition), ISBN: 978-0-08-097239-8, Elsevier 2012
2. Norrish J., Norrish J. , Advanced Welding Processes (New Manufacturing Processes & Materials), ISBN-10: 0852743254, ISBN-13: 978-0852743256, Springer; 1993

Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Zasady realizacji zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
  • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
  • Warunkiem zaliczenia kursu (projekt) jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
  • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

Osoby prowadzące:

Prowadzący projekt: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Odpowiedzialny za przedmiot: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Polecana literatura:

1. Pomoce i samouczki do programów komputerowych: Unigraphics NX, Solid Edge, Maxsurf, Nupas Cadmatic, Rhino 3D, ccm+, Finemarine
2. G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of computer aided geometric design, 2002 Elsevier,ISBN: 978-0-444-51104-1
3. J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design,1993 A K Peters. Ltd. , ISBN 1-56881-007-5
4. Taylor, Dean: Computer-Aided Design. Reading, 1992 Addison-Wesley Publishing Company, ISBN:020116891X