Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs wspomagający dla wykładu Teoria Okrętu I prowadzonego na I stopniu, sem. 4, BOiJ, studia niestacjonarne przez dr inż. Janusza Stasiaka

Zaprezentowanie podstaw w zakresie opisu mechaniki teoretycznej i technicznej. Formułowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie mechaniki układów konstrukcyjnych.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykorzystania zaawansowanych technik obliczeniowych (MES) w analizie strukturalnej.

Laboratorium - cześć komputerowa do przedmiotu Sterowanie Automatyczne Maszyn Przepływowych

Kurs służy do uzupełnienia wykładów z założonych kursów technologia I, II, III. Na przykładzie budowy największego kontenerowca na świecie (w swoim czasie), po obejrzeniu filmów, studenci mają za zadanie rozpoznanie prowadzonych procesów budowy i wyjaśnienie ich w oparciu o wiedzę z wykładów.

Kurs wyrównujący różnice programowe dla Studentów studiów niestacjonarnych 

Course supplementing knowledge of ship hull materials

Powtarzający - Studia Dzienne. Przedmiot prowadzony jest w układzie 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Tematyka: stan naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, ścinanie przy zginaniu, metody energetyczne, przemieszczenia belek i ram, metoda sił, hipotezy wytrzymałościowe, zginanie płyt cienkich.

Kurs zawiera materiały  do przedmiotu Seminarium Dyplomowe. Przeznaczony jest dla sem. 8 BOiJ studiów niestacjonarnych.

The course is intended for students of Energy Technologies (WOiO), 1st degree - engineering, 2019/2020 - (currently semester 6)

Laboratory with dr inż. Konrad Marszałkowski

Kurs uzupełniający jest przeznaczony dla studentów z kierunków:

  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)
  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)
  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WEiA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)

Grupy:

1a WOiO
1b WOiO
2a WOiO
3a WEiA
3b WEiA
3c WEiA
5 WM

 

Zajęcia laboratoryjne (pięć ćwiczeń na WOiO) prowadzone z: dr inż. Konrad Marszałkowski