Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium z Automatyki i Robotyki. Na platformie zamieszczane będą instrukcje robocze oraz ogłoszenia organizacyjne dla studentów.

Kurs LOGISTYKA  dla studentów z kierunku transport IV sem.

Materiały dla kierunku Energetyka (II stopień sem 1) Instrukcje do zajęć, materiały dodatkowe

Energetyka, studia II-go stopnia, semestr 2

Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Kurs dla kierunku Zarządzanie gospodarką morską, studia stacjonarne V semestr.

Materiały pomocnicze do projektu. Semestr V, studia inżynierskie, specjalność budowa kadłuba statku

Turbiny parowe i gazowe - ćwiczenia - materiały dla studentów.

Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3