Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Napęd elektryczny dla kierunku Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe (WOiO), studia II stopnia, stacjonarne

Lecture for the students of the Energy Technologies

Wykład z fizyki podstawowej dla studentów I sem. WOiO: Specjalności Okrętowe (2h/tyg) - wszystkie grupy

Wykład z fizyki dla studentów Transportu, sem 1

Prowadzący: dr inż. Tacjana Niksa Rynkiewicz

Kurs ma pełnić rolę wspierającą w trakcie zajęć tradycyjnych. 

Kurs dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium z Automatyki i Robotyki. Na platformie zamieszczane będą instrukcje robocze oraz ogłoszenia organizacyjne dla studentów.

Zamieszczone materiały mają za zadanie wspierać wykład orazczęściowo laboratoria prowadzone w sposób tradycyjny.

W kursie zamieszczane są materiały wspierające wykład.

Materiały dla kierunku Energetyka (II stopień sem 1) Instrukcje do zajęć, materiały dodatkowe

Energetyka, studia II-go stopnia, semestr 2

Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Kurs dla kierunku Zarządzanie gospodarką morską, studia stacjonarne V semestr.

Materiały pomocnicze do projektu. Semestr V, studia inżynierskie, specjalność budowa kadłuba statku

Turbiny parowe i gazowe - ćwiczenia - materiały dla studentów.

Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3