Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs służy do uzupełnienia wykładów z założonych kursów technologia I, II, III. Na przykładzie budowy największego kontenerowca na świecie (w swoim czasie), po obejrzeniu filmów, studenci mają za zadanie rozpoznanie prowadzonych procesów budowy i wyjaśnienie ich w oparciu o wiedzę z wykładów.

Kurs wyrównujący różnice programowe dla Studentów studiów niestacjonarnych 

Course supplementing knowledge of ship hull materials

Powtarzający - Studia Dzienne. Przedmiot prowadzony jest w układzie 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Tematyka: stan naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, ścinanie przy zginaniu, metody energetyczne, przemieszczenia belek i ram, metoda sił, hipotezy wytrzymałościowe, zginanie płyt cienkich.

Kurs zawiera materiały  do przedmiotu Seminarium Dyplomowe. Przeznaczony jest dla sem. 8 BOiJ studiów niestacjonarnych.

The course is intended for students of Energy Technologies (WOiO), 1st degree - engineering, 2019/2020 - (currently semester 6)

Laboratory with dr inż. Konrad Marszałkowski

Kurs uzupełniający jest przeznaczony dla studentów z kierunków:

  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)
  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)
  • Subkierunek: Energetyka (PL) (WEiA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4)

Grupy:

1a WOiO
1b WOiO
2a WOiO
3a WEiA
3b WEiA
3c WEiA
5 WM

 

Zajęcia laboratoryjne (pięć ćwiczeń na WOiO) prowadzone z: dr inż. Konrad Marszałkowski

Cel przedmiotu:
zapoznanie z zasadą pracy okrętowych silników o zapłonie samoczynnym dwu- i czterosuwowych, ich obiegami teoretycznymi, parametrami pracy i charakterystykami oraz ogólną budową tego rodzaju silników, a także nauczenie wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych dotyczących obiegów teoretycznych oraz wykonywania pomiarów podstawowych parametrów pracy silników spalinowych tłokowych.

 

Kurs uzupełniający w zakresie laboratorium.  Kurs jest przeznaczony dla studentów specjalności:

Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4)

 

Prowadzący laboratorium dr inż. Konrad Marszałkowski

Cel przedmiotu: Nauczyć podstaw teoretycznych diagnostyki technicznej, a także przybliżyć metody i środki diagnostycznego działania w aspekcie maszyn i urządzeń energetycznych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Energetyka semestr 6 (r.a. 2019/2020)


Zajęcia laboratoryjne z: dr inż. Konrad Marszałkowski

 

Kurs jest przeznaczony dla Studentów Stacjonarnych i Niestacjonarnych kierunku Oceanotechnika i Transport i logistyka, semestr 1, studia II stopnia.

Zawiera materiały pomocnicze do laboratorium.

The course “Steam and gas turbine construction” is intended to familiarize with the basics of the working process in steam and gas turbines, as well as with the design features of steam and gas turbines and their main elements.