Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów

Kierunek: Oceanotechnika

Specjalność: Specjalności Okrętowe

Profil: Budowa Okrętów i Jachtów

Semestr: 5

Zajęcia: Projekt

Obejmuje materiały na wykłady, ćwiczenia i laboratorium

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: IV, V, VI  Zajęcia: Wykład

Wprowadzenie studentów II semestru kierunku Oceanotechnika (WOiO) do metodyki projektowania okrętów. Przedmiot obowiązkowy, realizowany w formie wykładu i projektu. Platforma Moodle ma zapewnić studentom dostęp do interaktywnych materiałów cyfrowych (parametryczne modele 3D CAD) oraz usprawnić proces zaliczania wykładu (test).

Kurs posłuży do komunikacji ze studentami (udostępnianie materiałów, instrukcji laboratoryjnych, wyników).

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

Autor kursu:
dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz

Kurs utworzony dla pracowników WOiO. Pełni rolę informacyjną. Koncetruje najważniejsze wiadomości związane z ptorzebą kształcenia zdalnego.  

Materiały dla studentów TRANSPORT (sem. III)

Zastosowanie informatyki w oceanotechnice

Materiały wspierające zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym.

Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

Lecture for the students of the second semester of Energy Technologies

Wykład i laboratorium wirtualne z podstaw fizyki dla studentów II sem. WOiO: Specjalności Okrętowe - wszystkie grupy

Modelowanie matematyczne dla studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz

Kurs przygotowany dla studentów  na kierunku TRANSPORT. W ramach kursu realizowane są zajęcia laboratoryjne (30 godz.) oraz wykład (15godz.)

Kurs dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium z Automatyki i Robotyki. Na platformie zamieszczane będą instrukcje robocze oraz ogłoszenia organizacyjne dla studentów.

autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz

Kurs realizowany w ramach przedmiotu Informatyka - wykład (15 godz.)