Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

Lecture for the students of the second semester of Energy Technologies

Wykład z fizyki podstawowej dla studentów II sem. WOiO: Specjalności Okrętowe (10h+laboratorium) - wszystkie grupy

Modelowanie matematyczne dla studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa Rynkiewicz

Kurs ma pełnić rolę wspierającą w trakcie zajęć tradycyjnych. 

dla studentów stacjonarnych na kierunku TRANSPORT

Kurs dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium z Automatyki i Robotyki. Na platformie zamieszczane będą instrukcje robocze oraz ogłoszenia organizacyjne dla studentów.

Zamieszczone materiały mają za zadanie wspierać wykład orazczęściowo laboratoria prowadzone w sposób tradycyjny.

W kursie zamieszczane są materiały wspierające wykład.

Materiały dla kierunku Energetyka (II stopień sem 1) Instrukcje do zajęć, materiały dodatkowe

Energetyka, studia II-go stopnia, semestr 2

Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Materiały pomocnicze do projektu. Semestr V, studia inżynierskie, specjalność budowa kadłuba statku

Turbiny parowe i gazowe - ćwiczenia - materiały dla studentów.

Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3