Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wprowadzenie do teorii projektowania okrętu, przedstawienie przebiegu procesu projektowania, podstawowych narzędzi i profesjonalnej terminologii.

Wykłady z przedmiotu Probabilistyka i procesy stochastyczne

Kurs prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria morska i brzegowa na Wydziałach OiO i WILIŚ. Na kursie poruszane są zagadnienia związane z wiekiem, rozwojem i budową dna oceanicznego i morskiego, procesami geologicznymi formującymi środowisko morskie oraz zagrożeniami środowiska morskiego. 

The aim of this course is to learn the theoretical basis for the production of materials and ship structures.

The basics of material fatigue in the context of the reliability, safety and risk analysis of marine structures.

Cel przedmiotu: Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Treść przedmiotu: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Projekt - Systemy komputerowe w eksploatacji środków transportu

Kurs dla studentów kierunku Transport i Oceanotechnika - przedmiot Automatyka - ćwiczenia

Kurs dla studnetów kierunku Transport przedmiot - Projekt II. 

Specjalność: Maszyny Przepływowe (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 6)

Transport i towaroznawstwo produktów spożywczych - wykład

Wykład I z Podstaw Konstrukcji maszyn

Kurs dla studnetów Energetyki II stopnia mgr

Przedmiot: Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych - laboratorium 

Mechanika Techniczna na kierunku Oceanotechnika, semestr 2. studiów inżynierskich, wydział OiO.

Kurs dla VI semestru MSU Oceanotechniki. Dotyczy przedmiotu "Projekt z turbin"