Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Prezentacje doktorantów WOiO

Semestralny kurs obejmujący tematykę oceanotechniki i okrętownictwa

Laboratoria on-line

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Wybrane Zagadnienie Kierunków Dyplomowania dla semestru 8 BOiJ dla dyplomantów studiów niestacjonarnych.

Wykład: sterowanie jakością i kontrola jakości złączy spawanych konstrukcji okrętowych, kontrola jakości rurociągów okrętowych, próby konstrukcyjne i szczelności, kontrola jakości prac malarskich, próby staków: na uwięzi i próby morskie. 

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej własności użytkowych i technologicznych syntetycznych, organicznych materiałów (tworzyw sztucznych) stosowanych w budowie maszyn i pojazdów morskich oraz podstaw doboru tych materiałów na konstrukcje, kleje i powłoki

Kierunek: Oceanotechnika (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020

 

Zapoznanie z elementami rysunku wykonawczego, złożeniowego maszynowego, oraz okrętowego. Przedstawienie możliwości tworzenia dokumentacji technicznej w oparciu o programy graficzne.

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Wojciech Leśniewski wojciechlesniewski@pg.edu.pl

Modelowanie i analiza układów opisanych równaniami różniczkowymi linowymi i nieliniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości ( w stanach nieustalonych i ustalonych) z wykorzystaniem Matlaba w tym również Simulinka.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Projekt zespołowy realizowany dla 1 z trzech grup studenckich o specjalizacji : statki

 

W ramach projektu  należy wykonać ramową technologię montażu kadłuba zadanego statku w realiach konkretnej, istniejącej stoczni na podstawie posiadanej dokumentacji.

Zadanie realizowane jest przez grupę zadaniową. Kierownika grupy i podział zadań w grupie wyłania samodzielnie zespół.

W dniu 28.03.2020 zostają wznowione zajęcia w formie zdalnej.

                                                      Marek Zellma

                                                   tel. 602 742 149

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane:

-rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,

  układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na   

  eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe

-oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu

-transmisja danych, historia rozwoju transmisji danych, systemy transmisji, systemy szyfrowania i

  zabezpieczeń

prof Zygmunt PASZOTA

materiały i zagadnienia do przedmiotu

 

Napędy hydrauliczne

WOiO

studia: I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

kierunek: Ocenaoitechnika

specjalność: Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych

sem. 6

Wykłady dla sem 4. studiów niestacjonarnych I st. (inż.) z przedmiotu Konstrukcja Okrętu I zawierają znaczną część materiału potrzebnego do opanowania treści przedmiotu. Materiały przedstawione są w formie wykładu (prezentacji *.pdf)