Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Przedmiot dla sem. 6 na kierunku Zarządzanie w gospodarce morskiej

 

W ramach kursu omówione/opisane są zagadnienia konstrukcji i wytrzymałości kadłubów statków morskich, statków śródlądowych, doków pływających i jednostek szybkich.

Kurs polega na przekazaniu pewnych informacji na temat konstrukcji kadłubów statków i obiektów oceanotechnicznych.

W szczególności omawiane są problemy:

- obciążenia kadłubów statków w warunkach falowania wody;

- naprężenia w konstrukcji kadłuba statku i kryteria wytrzymałości;

- konstrukcja wybranych elementów wyposażenia kadłuba statku (pokrywy luków, furty statków Ro-Ro, itp.;

- budowa doków pływających;

- kadłuby jednostek szybkich.

Dodatkowo w ramach kursu prowadzone są ćwiczenia z zakresu wytrzymałości konstrukcji kadłuba.

Uwagę skoncentrowano na problemach:

- zginanie belek; naprężenia w belkach;

- ruszty.

 

 

Kurs zawiera informacje na temat sposobu i zakresu uzupełnienia projektu konstrukcji kadłuba statku opracowanego wstępnie w ramach przedmiotu 'Projektowanie konstrukcji I', realizowanego w trakcie semestru 5.

Zadania do wykonania w semestrze 6 dotyczą problemów:

1. Wytrzymałość ogólna kadłuba.

2. Wytrzymałość strefowa (system wiązarów dna podwójnego.

3. Stateczność elementów konstrukcji.

Budowa i eksploatacja systemów energetycznych na przykładzie siłowni okrętowej. Energetyka, semestr 6

Zagrożenia występujące w transporcie oraz metody oceny niezawodności oraz ryzyka. Transport(STW), semestr 6.

Zagrożenia występujące podczas eksploatacji środków transportu wodnego i metody oceny niezawodności i ryzyka związanego z eksploatacją jednostek pływających. Transport (ŚTW), sem.6.

Budowa, własności i właściwości różnych środków transportu. Transport i logistyka, sem.2.

Ship propulsion systems. Generators and boilers. Piping systems. Ocean Engineering, 1st semester.

Wykład z przedmiotu Modelowanie i Symulacja w Oceanotechnice

Poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Energetyka (WEiA, WM, WOiO), I stopnia, inżynierskie, stacjonarne, sem. II. 

Student po ukończeniu kursu będzie rozumiał i prawidłowo posługiwał się podstawowymi kategoriami z obszaru ekonomii i zarządzania strategicznego w transporcie. Transport i logistyka, II stopnia, stacjonarne, semestr I

 Transport sem VI - specjalność: Systemy Transportowe i Środki transportowe

Materiały dla studentów

Energy Technologies, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. IV

Energetyka (PL), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. IV

Kurs jest przeznaczony dla studentów WOiO studiów niestacjonarnych, sem. IV

Kurs jest przeznaczony dla studentów WOiO studiów stacjonarnych, kier. SiU, BOiJ, Transport, sem. IV