Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wiedza z zakresu funkcjonowania pasażerskiego transportu morskiego i lądowego. Zagadnienia związane z potrzebami transportowymi w obsłudze ruchu pasażerskiego, bezpieczeństwem w transporcie pasażerskim, aktualne trendy w transporcie pasażerskim, polska turystyka morska, cruising, żegluga promowa, jachting w Polsce, zasady prawne (IMO, UE) dotyczące uwarunkowań technicznych transportu pasażerskiego. semestr VI, kierunek Transport, specjalność: Systemy Transportu Wodnego

Wiedza z zakresu transportu i logistyki międzynarodowej oraz wymiany handlowej, najważniejsze aspekty w dziedzinie warunków dostaw, zarządzania procesem transportowym, ogólnymi regułami, rozliczeniami i formułami w handlu zagranicznym, w oparciu o zagadnienia handlowe i prawne- krajowe i międzynarodowe. II stopień, Semestr I, kierunek: Transport i logistyka

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych miedzywydziałowego kierunku energetyka, studia II stopnia, semestr 3 na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdańskiej.

Tematyka: Elementy pomiarowe i wykonawcze, serwomechanizmy, sterowanie optymalne/odporne/adaptacyjne, regulacja mocy: silnik spalinowy, turbina gazowa, turbina wiatrowa, turbina wodna, zmniejszenie zużycie paliwa i emisji szkodliwych substancji za pomocą ukladów sterowania systemów napędowych, rozdział mocy w układach kombinowanych i hybrydowych, nowe koncepcje wykorzystania alternatywnych źródeł energii i sterowanie mocą, regulacja i sterowanie układu napędowego jądrowego.

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych kierunku oceanotechnika, studia I stopnia, semestr 4 (oraz 5 wg nowego pragramu studiów) na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdańskiej.

Tematyka: modelowanie i identyfikacja ruchu statku, stateczność ruchu statku, układ sterowania kursu i trajektorii statku, stabilizacja kołysań bocznych statku, uklad sterowania napędu statku

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku oceanotechnika I stopnia, semestr 4. na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdańskiej.

Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny, kryteria jakości ukladów sterowania.

Kurs z Wytrzymałościowego Modelowania Konstrukcji Okrętowych
dla studentów studiów inżynierskich z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs z Optymalizacji Wytrzymałościowej dla studentów studiów magisterskich z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs przeznaczony jest dla studentów Energetyki sem 3

Zbiór zadań laboratoryjnych dla kierunku Energetyka II stopnia

Materiały wspierające przedmiot "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym"

Transport, II stopnia (stacjonarne)

Kurs obejmuje realizację programu II semestru studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa - Edycja I

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów

Kierunek: Oceanotechnika

Specjalność: Specjalności Okrętowe

Profil: Budowa Okrętów i Jachtów

Semestr: 5

Zajęcia: Projekt

Obejmuje materiały na wykłady, ćwiczenie i laboratorium

Przedmiot: Technologia Budowy i Remontów Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Specjalności Okrętowe Profil: Budowa Okrętów i Jachtów Semestr: IV, V, VI  Zajęcia: Wykład

Wprowadzenie studentów II semestru kierunku Oceanotechnika (WOiO) do metodyki projektowania okrętów. Przedmiot obowiązkowy, realizowany w formie wykładu i projektu. Platforma Moodle ma zapewnić studentom dostęp do interaktywnych materiałów cyfrowych (parametryczne modele 3D CAD) oraz usprawnić proces zaliczania wykładu (test).

Kurs posłuży do komunikacji ze studentami (udostępnianie materiałów, instrukcji laboratoryjnych, wyników).

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

Materiały dla studentów TRANSPORT (sem. III)