Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs z podstaw fizyki dla studentów kierunku Oceanotechnika, sem I, studia stacjonarne, WOiO

Kurs z podstaw fizyki dla studentów kierunku Oceanotechnika, sem I, studia stacjonarne, WOiO, przedmiot PG_00041631 

Energy Technologies, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. IV

The aim of the lecture course is for the student to gain knowledge about fuels, oils and greases

studenci zapoznają się z funkcją, konstrukcją i zasadą działania podstawowych urządzeń wyposażenia współczesnych statków

This course is on the Fundamentals of Automatics and prepared for students of BSc program in Power Engineering, specialization Energy Technologies, semester 5.

studenci zapoznają się z funkcją, konstrukcją i zasadą działania podstawowych urządzeń wyposażenia współczesnych statków

Ship propulsion systems. Generators and boilers. Piping systems. Ocean Engineering, 1st semester.

Geodezja inżynierska, sem. 6, inż. WOiO, kier. Oceanotechnika, specj.
Inżynieria Zasobów Naturalnych
     15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość
zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni

Laboratoria z przedmiotu Hydromechanika Okrętu dla studentów studiów niestacjonarnych.