Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

W ramach innych, realizowanych kursów zachodzi potrzeba sprawdzenia przed oficjalnym użyciem zarówno formy prowadzenia zajęć jak i poprawności modelu zaliczenia.

 

 

 

Studia II stop., kierunek Oceanotechnika, Specjalność: Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych, Profil: Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe, sem. 3.

Kurs z zajęć laboratoryjnych poszerzonych wprowadzeniem on-line.

This course is dedicated for student attending on laboratories from the subject "Properties of Ship Hull Materials" 

Kurs wspomagający do przedmiotu Teoria okrętu II, realizowanego na I stopniu, sem. 4, BOiJ na studiach stacjonarnych przez dr inż. Janusza Stasiaka
Kurs zawiera materiały dotyczące wykładu ćwiczeń oraz laboratoriów

Kurs wspomagający dla wykładu Teoria Okrętu I prowadzonego na I stopniu, sem. 4, BOiJ, studia niestacjonarne przez dr inż. Janusza Stasiaka

Zaprezentowanie podstaw w zakresie opisu mechaniki teoretycznej i technicznej. Formułowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie mechaniki układów konstrukcyjnych.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykorzystania zaawansowanych technik obliczeniowych (MES) w analizie strukturalnej.

Laboratorium - cześć komputerowa do przedmiotu Sterowanie Automatyczne Maszyn Przepływowych

Kurs służy do uzupełnienia wykładów z założonych kursów technologia I, II, III. Na przykładzie budowy największego kontenerowca na świecie (w swoim czasie), po obejrzeniu filmów, studenci mają za zadanie rozpoznanie prowadzonych procesów budowy i wyjaśnienie ich w oparciu o wiedzę z wykładów.

Kurs wyrównujący różnice programowe dla Studentów studiów niestacjonarnych 

Course supplementing knowledge of ship hull materials

Powtarzający - Studia Dzienne. Przedmiot prowadzony jest w układzie 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Tematyka: stan naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, ścinanie przy zginaniu, metody energetyczne, przemieszczenia belek i ram, metoda sił, hipotezy wytrzymałościowe, zginanie płyt cienkich.