Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kurs składa się z modułów: Wykłady i Laboratoria.