Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kurs składa się z modułów: Wykłady i Laboratoria.

   

Kierunek ZiIP, Specjalność: ZJiISP, 1.st, sem 06

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z technikami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie produkcją i rozwój produktu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z nowoczesnymi technikami planowania i sterowania produkcją. Możliwościami szeregowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w komputerowo zintegrowanym środowisku.

ZiIP sem. 6; specjalność: Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne