Kategoria zawiera odrębne kursy dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, dla studentów studiów stacjonarnych i dla studentów studiów niestacjonarnych.

Studia Niestacjonarne:

- specjalność Metody Komputerowe i Eksperymentalne w Budowie Maszyn,sem03;

Studia Stacjonarne:

- specjalność Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji,sem01;

- specjalność Technologie Cieplno-Przepływowe,Chłodnicze i Klimatyzacyjne, sem01;

- specjalność Wspomaganie Komputerowe Projektowania i Eksploatacji Maszyn, sem01.