Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, I stopień, 3 semestr.

Kurs omawia podstawy teoretyczne rysunku technicznego oraz podstawowe informacje związane z umiejętnością zaimplementowania tych wiadomości w środowisku AutoCAD.

Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 6.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Rok akademicki 2018/2019.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 4.

Poprzednia nazwa kursu: Podstawy Automatyki Laboratorium, Rok akademicki 2017/2018. 

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 4.

Poprzednia nazwa kursu: Podstawy Automatyki Laboratorium, Rok akademicki 2018/2019. 

Automatyka i Robotyka, sem. 7

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 4;

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Stopień: 1

Semestr: 5