Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień 1, semestr 3.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, stopień I, semestr 6.

Cel: Przekazanie studentom podstawowej wiedzy inżynierskiej dotyczącej identyfikacji zagrożeń oraz analizy i oceny ryzyka w systemach technicznych; wybrane zagadnienia projektowania systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania ARiSS, st. I, semestr 2.

Wykłady i Laboratorium

Sem. IV, PG_00038095

Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania, semestr 2, stopień 1, studium dzienne

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, I stopień, 3 semestr.

Kurs omawia podstawy teoretyczne rysunku technicznego oraz podstawowe informacje związane z umiejętnością zaimplementowania tych wiadomości w środowisku AutoCAD.

Studia Igo stopnia, stacjonarne, inżynierskie, AiR sem. 5

Celem przedmiotu jest nauczenie jak opracować model systemu elektromechanicznego, przeprowadzić symulacje, zinterpretować wyniki oraz porównać je z wynikami pomiarów Kierunek studiów Automatyka i Robotyka Poziom studiów I stopnia - inżynierskie Rok studiów 3 Semestr studiów 5

Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 6.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Rok akademicki 2018/2019.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 3.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 4.

Poprzednia nazwa kursu: Podstawy Automatyki Laboratorium, Rok akademicki 2017/2018. 

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 4.

Poprzednia nazwa kursu: Podstawy Automatyki Laboratorium, Rok akademicki 2018/2019. 

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 4.

Poprzednia nazwa kursu: Podstawy Automatyki Laboratorium, Rok akademicki 2019/2020. 

Kierunek ARiSS, I stopień, 6 semestr

Kierunek: Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne, I stopień, Semestr IV

ARiSS, I st., 1 sem.

Możliwość kontaktu z prowadzącą osobiście na konsultacjach,

Termin konsultacji zostanie podany do 15.10.2019

pok.502 WZIE, tel.:58-348-60-05

mail: katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl