Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

Kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, stopień I, semestr 4

Celem przedmiotu jest: a) przekazanie treści wykładu, b) sprawdzenie opanowania treści wykładu poprzez 3 sprawdziany zdalne, c) przypisanie i omówienie indywidualnych tematów projektu, d) nauka wykonywania obliczeń w programie xSpider, e) nauka tworzenia dokumentacji projektowej w programie CAD/CAE Eplan Electric P8.

Automatyka i Robotyka, sem. 7

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 4;

Kurs uzupełniający wykładu z Sensoryki Robotów dla studentów sem. 6 kierunek AiR, specjalność RiSM. Przedmiot dotyczy budowy i zastosowania czujników położenia, przemieszczenia, obecności, siły itd.

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019

ARiSS, I stopień, 6 semestr.

W ramach kursu przedstawiono zasady wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (słońca i wiatru), algorytmy, narzędzia i technologie sterowania źródłami, magazyny energii elektrycznej, metody zarządzania zasobami energetycznymi, algorytmy wymiarowania systemów energetycznych ze źródłami odnawialnymi.

Kurs z przedmiotu Technika Mikroprocesorowa dla studentów ARiSS z semestru 4 studiów inżynierskich

Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień I, semestr 6.

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie budowy i  projektowania układów automatyki.

Kurs dla Studentów studiów stacjonarnych, kierunku Automatyka i Robotyka, stopień I, semestr 4