Na kierunku Elektrotechnika kształcimy specjalistów elektryków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka projektowania instalacji elektrycznych, przydatna w zdobyciu indywidualnych uprawnień branżowych.

Przedmiot humanistyczno-społeczny

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6.

Klasyfikacja czujników przemysłowych. Właściwości statyczne i dynamiczne czujników. Standardy sygnałów wyjściowych przetworników pomiarowych. Ograniczanie wpływu zakłóceń na działanie przetworników pomiarowych. Budowa, zasada działania i podstawowe właściwości użytkowe wybranych czujników: temperatury, przesunięć liniowych i kątowych, sił i naprężenia, ciśnienia itp.

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6

zestawienie wykładów oraz materiały do ćwiczeń z przedmiotu

Podstawowe zagadnienia dotyczące obliczeń stanów pracy systemu elektroenergetycznego. Obliczenia rozpływów mocy i wyznaczanie poziomów napięć. Obliczenia zwarciowe. Kierunek studiów: Elektrotechnika, studia I stopnia Semestr IV

Elektrotechnika, studia niestacjonarne, I stopień, 4 semestr

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia, 2 semestr, st. niestacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, 1 semestr.

Kurs omawia podstawy teoretyczne rysunku technicznego oraz podstawowe informacje związane z umiejętnością zaimplementowania tych wiadomości w środowisku AutoCAD.

informatyka dla kierunku elektrotechnika, sem. 2, studia niestacjonarne

studia niestacjonarne, kierunek: elektrotechnika, sem. 2

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 1, semestr 2

Informatyka, Elektrotechnika, semestr 3, studium dzienne, pierwszy stopień, kurs dodatkowy

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych kierunku elektrotechnika z przedmiotu projekt instalacji elektrycznych i technika oświetleniowa

Kurs z przedmiotu Instalacje Elektryczne i Technika oświetleniowa na studia niestacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, 4 semestr

Elektrotechnika, st. niestacjonarne, I stopień, 4 semestr

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6

Budowa i konstrukcja kabli WN - kable z izolacją rdzeniową i kable o polu promieniowym. Materiały izolacyjne i przewodzące stosowane w przemyśle kablowym. Wpływ napięcia znamionowego i przesyłanych mocy na konstrukcję kabli. Budowa kabli najwyższych napięć, kable kriogeniczne i nadprzewodzące. Osprzęt kablowy - rodzaje głowic kablowych: wnętrzowych i napowietrznych. Linie kablowe - wpływ ułożenia kabli na ich obciążalność -  porównanie linii napowietrznych i kablowych. Badania linii kablowych - odbiorcze i eksploatacyjne, możliwości oceny stanu technicznego kabla.