Na kierunku Elektrotechnika kształcimy specjalistów elektryków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka projektowania instalacji elektrycznych, przydatna w zdobyciu indywidualnych uprawnień branżowych.

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia, 2 semestr, st. niestacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, 1 semestr.

Kurs omawia podstawy teoretyczne rysunku technicznego oraz podstawowe informacje związane z umiejętnością zaimplementowania tych wiadomości w środowisku AutoCAD.

informatyka dla kierunku elektrotechnika, sem. 2, studia niestacjonarne

Informatyka, Elektrotechnika, semestr 3, studium dzienne, pierwszy stopień, kurs dodatkowy

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych kierunku elektrotechnika z przedmiotu projekt instalacji elektrycznych i technika oświetleniowa

Kurs z przedmiotu Instalacje Elektryczne i Technika oświetleniowa na studia niestacjonarne

Elektrotechnika, sem. 1

Przekazanie wiedzy z zakresu układów napędowych z maszynami prądu przemiennego i prądu stałego. Przekazanie podstaw wiedzy dotyczącej struktur układów regulacji prędkości maszyn elektrycznych. Prezentacja zależności występujących w układach przekształtnikowych zasilających maszyny elektryczne.

WEiA, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne 

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 1. 

Elektrotechnika, I stopień, PG_00021232.

Celem przedmiotu jest przygotowanie projektów zespołowych wspólnie z pracodawcami oraz zespołami badawczymi złożonymi z pracowników uczelni. Projekty posłużą do przygotowania prac dyplomowych.

Wykonanie zespołowe wybranego projektu z zakresu elektrotechniki i automatyki.

Konsultacje dla studentów realizujących projekt zespołowy na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika.

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4

Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu pola i rozmiaru elektrod, zastosowania. Dielektryki stałe, mechanizmy przebicia, wyładowania niezupełne, degradacja, układy złożone, wytrzymałość powierzchniowa, wyładowania ślizgowe. Izolatory ich funkcje, konstrukcje, warunki pracy, wpływ rozkładu napięcia, zabrudzenia i wilgoci. Kable WN, głowice i mufy kablowe. Wyładowania atmosferyczne, parametry, przepięcia, propagacja fal w liniach i uzwojeniach, zasady i środki ochrony odgromowej, koordynacja izolacji. Podstawy diagnostyki izolacji.

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4

Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu pola i rozmiaru elektrod, zastosowania. Dielektryki stałe, mechanizmy przebicia, wyładowania niezupełne, degradacja, układy złożone, wytrzymałość powierzchniowa, wyładowania ślizgowe. Izolatory ich funkcje, konstrukcje, warunki pracy, wpływ rozkładu napięcia, zabrudzenia i wilgoci. Kable WN, głowice i mufy kablowe. Wyładowania atmosferyczne, parametry, przepięcia, propagacja fal w liniach i uzwojeniach, zasady i środki ochrony odgromowej, koordynacja izolacji. Podstawy diagnostyki izolacji. 

Kurs dla kierunku elektrotechnika w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia, realizowany na semestrze 2