Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

Kurs ma na celu udostępnienie materiałów pomocniczych oraz służy jako platforma do kontaktów z dyplomantami.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 7 

Sem. 4 (summer). Subject: application of numerical methods in electrical engineering

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 6

Energetyka VI sem. I stopnia

studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I,  semestr 6

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 1 

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 5

Sem. 2 (summer). Subject: elements of the theory of electromagnetic fields, theory of linear electric circuits in steady and transient states, DC circuits, 1- and 3-phase AC circuits.

Energetyka, I stopień, 4 semestr

The course contains descriptions of fundamentals of power electronics components and converters and their applications in modern power engineering.

Subject: Geographical Information Systems GIS, Inter-faculty (field of study: Energy Technologies), undergraduate studies, full-time studies (semester 6)

Teacher: dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG

Abstract: The course aims to teach the practical implementation of a simple project in the field of GIS geographical information systems. As part of the project, the course participant will learn how to use the basic methods and tools used in GIS systems, as well as perform simple spatial analyzes using objects on maps.

Expected activity: following lessons and performing tasks

Questions and comments: forum of course participants

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 6

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marcin Jaskólski

Prowadzący: dr inż. Marcin Jaskólski

Energetics, 1st degree, 6th semester

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6

Kierunek Energetyka, I stopień, 6 semestr