Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 7 

Sem. 4 (summer). Subject: application of numerical methods in electrical engineering

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 4.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 6

Energy Technologies, 1 st., 4 sem., stac.

Energetyka VI sem. I stopnia

studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I,  semestr 6

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 1 

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 5

Sem. 2 (summer). Subject: elements of the theory of electromagnetic fields, theory of linear electric circuits in steady and transient states, DC circuits, 1- and 3-phase AC circuits.

Energetyka, I stopień, 4 semestr

The course contains descriptions of fundamentals of power electronics components and converters and their applications in modern power engineering.

Subject: Geographical Information Systems GIS, Inter-faculty (field of study: Energy Technologies), undergraduate studies, full-time studies (semester 6)

Teacher: dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG

Abstract: The course aims to teach the practical implementation of a simple project in the field of GIS geographical information systems. As part of the project, the course participant will learn how to use the basic methods and tools used in GIS systems, as well as perform simple spatial analyzes using objects on maps.

Publishing materials: once a week

Expected activity: getting familiar with the content of posted materials

Questions and comments: forum of course participants

Energy Technologies, 1 st.,21 sem., stac.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 6

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marcin Jaskólski

Prowadzący: dr inż. Marcin Jaskólski

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Studia stacjonarne, kierunek Energy Technologies, stopień I, semestr 4.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6

Kierunek Energetyka, I stopień, 6 semestr

Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Oświetlenie elektryczne" - Energetyka, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

Energetyka, I stopień, 2 semestr.

Tematyka: elementy teorii pola elektromagnetycznego, teoria obwodów elektrycznych liniowych w stanie ustalonym, obwody prądu stałego, sinusoidalnego 1- i 3-fazowego.