Kierunek: Automatyka i Robotyka - st. II stopnia - niestacjonarne

Studia niestacjonarne II st, semestr 2

Kurs z przedmiotu Metody Optymalizacji - kurs obowiązkowy dla studentów II stopnia studiów magisterskich, stacjonarnych, sem. I. na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania.

Studia IIgo stopnia, niestacjonarne, magisterskie, AiR sem. 1

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, specjalność Informatyka w Systemach Sterowania, semestr 3, stopień 2, studium dzienne magisterskie

Kurs dotyczy kształcenia umiejętności związanych z programowaniem obiektowym w języku C++.

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

Przedmiot na 2 stopniu studiów - studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek: Automatyka i Robotyka , specjalność Automatyka przemysłowa.

niestacjonarne, II stopnia magisterskie, AiR, Semestr 1