Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień II, semestr 1.

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności projektowania złożonych systemów automatyki przemysłowej.

Kurs zastępczy związany z epidemią koronawirusa z przedmiotu Automatyka systemów transportowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, sem III kierunek Automatyka i Robotyka.

Studia niestacjonarne, kierunek ARiSS, stopień II, semestr 2.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące przesyłania informacji z wykorzystaniem różnych protokołów oraz interfejsów. Badanie właściwości użytkowych protokołów stosowanych w przemyśle przy wykorzystaniu różnych mediów przesyłowych (np. interfejsów szeregowych, ethernetu). Przesyłanie informacji z wykorzystaniem standardu GPIB.

Studia niestacjonarne II st, semestr 2

Studia niestacjonarne, kierunek ARiSS, stopień II, semestr 2.

Kurs z przedmiotu Metody Optymalizacji - kurs obowiązkowy dla studentów II stopnia studiów magisterskich, stacjonarnych, sem. I. na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania.

Kurs obejmuje teorię wybranych metod sztucznej inteligencji (algorytmy ewolucyjne) i zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach sterowaniu. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (I semestr) WEiA kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania. Kurs jest częścią wykładów (1/2 semestru) przedmiotu MSI. Kurs prowadzi dodatkowo (ćwiczenia) dr K. Armiński.

Kurs z przedmiotu Metody Sztucznej Inteligencji dla studentów z semestru 2 studiów magisterskich niestacjonarnych

Studia IIgo stopnia, niestacjonarne, magisterskie, AiR sem. 1

Monitorowanie i diagnostyka w systemach sterowania/Automatyka i Robotyka/II st specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Celem przedmiotu jet nabycie przez studenta umiejętności tworzenia dedykowanego oprogramowania do systemów wizualizacji i monitorowania systemów przemysłowych typu SCADA, student opisuje strukturę i warstwy systemu, przedstawia zagadnienia projektowania systemu oraz znane środowiska tworzenia oprogramowania, wyjaśnia programowanie wielowątkowe oraz sposoby komunikacji z urządzeniami wykonawczymi, opisuje zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w systemach SCADA, opisuje systemy SCADA w zastosowaniach z odnawialnymi źródłami energii.

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, specjalność Informatyka w Systemach Sterowania, semestr 3, stopień 2, studium dzienne magisterskie

Kurs dotyczy kształcenia umiejętności związanych z programowaniem obiektowym w języku C++.

Studia niestacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień II, semestr 2.

Rozwiązywanie złożonego problemu z dziedziny automatyki lub robotyki.

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, specjalność Informatyka w Systemach Sterowania, semestr 2, stopień 2, studium dzienne magisterskie

Projekt zespołowy, kurs dla studentów Automatyki, Robotyki i Systemów Sterowania na drugim stopniu (studium magisterskie).

Kurs dla studentów kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, studia stacjonarne, stopień II, semestr 1

Seminarium dyplomowe Studia stacjonarne kierunek ARiSS, stopień II, semestr 3

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, specjalność Informatyka w Systemach Sterowania, semestr 2, stopień 2, studium dzienne magisterskie

Kurs Seminarium dyplomowe przeznaczony jest dla studentów II stopnia kierunku ARiSS IwSS. W ramach kursu odbywają się zajęcia przygotowujące studentów do wygłoszenia prezentacji, opracowania manuskryptu pracy dyplomowej, analizy wyzwań i zagadnień związanych z egzaminem dyplomowym, opracowanie bibliografii i in.