Streszczenie: Kurs ma na celu naukę praktycznego wykonywania prostego projektu z zakresu systemów informacji geograficznej GIS. W ramach realizacji projektu uczestnik kursu nauczy się stosować podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w systemach GIS, a także wykonywać proste analizy przestrzenne dotyczące obiektów występujących na mapach.

Zgłaszanie pytań i uwag: Na forum uczestników kursu

Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia stacjonarne, semestr 3

Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia niestacjonarne, semestr 3

Elektrotechnika, II stopień, 3 semestr, specjalność PiUEE

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 2

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, studia niestacjonarne

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, spec. PiUEE

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st kierunku Elektrotechnika, studium dzienne.

Obwody Elektryczne - kurs dla studentów na kierunku Elektrotechnika, II stopień.

Projekt Zespołowy

Zajęcia realizowane w piątki w godzinach od 9:30 do 11:00

oraz od godziny 12:45 do 15:00. 

Link do kursu

Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2

Podstawy programowania obiektowego z wykorzystaniem języka zarządzanego C#. Klasy, interfejsy, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. Struktura aplikacji ASP.NET MVC - Model-View-Controller. Struktura folderów aplikacji MVC oraz routing. Klasy Kontrolera i metody obsługi zdarzeń. Klasy Modelu oraz pamięciowe klasy kolekcji do przechowywania danych. Klasy Widoku oraz omówienie kontrolek. Integracja Modelu Widoku i Kontrolera. Mechanizmy wiązania danych i walidacja danych. Wstęp do składni języka RAZOR, style aplikacji MVC.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

Specjalność: Elektroenergetyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne, semestr 2

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.