Podstawy programowania obiektowego z wykorzystaniem języka zarządzanego C#. Klasy, interfejsy, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. Struktura aplikacji ASP.NET MVC - Model-View-Controller. Struktura folderów aplikacji MVC oraz routing. Klasy Kontrolera i metody obsługi zdarzeń. Klasy Modelu oraz pamięciowe klasy kolekcji do przechowywania danych. Klasy Widoku oraz omówienie kontrolek. Integracja Modelu Widoku i Kontrolera. Mechanizmy wiązania danych i walidacja danych. Wstęp do składni języka RAZOR, style aplikacji MVC.

Elektrotechnika, II stopień, 3 semestr.

Projektowanie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem modelu WPF

Kierunek: Elektrotechnika, Specjalność: Elektroenergetyka (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 3

Kierunek: Elektrotechnika, 

Specjalność: Elektroenergetyka (WEiA),

II stopnia, stacjonarne, sem. 3)

Specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 3). (K:06825S3)

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

Specjalność: Elektroenergetyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne, semestr 2

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.

Elektrotechnika, st. stacjonarne II stopnia, 3 semestr

Elektrotechnika, st. niestacjonarne II stopnia, 2 semestr

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2.

Cel przedmiotu: Zapoznanie z układami FACTS stosowanymi w systemach elektroenergetycznych.

Studia niestacjonarne, Elektrotechnika II stopnia, sem. 1 

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 1