Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia stacjonarne, semestr 3

Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia niestacjonarne, semestr 3

Kurs związany z przedmiotem Elektromobilność, prowadzonym dla studentów studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, na specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej.

Kurs związany z przedmiotem Elektronika przemysłowa, prowadzonym dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika.

Studia niestacjonarne, Elektrotechnika II stopnia, sem. 1 

Elektrotechnika, II stopień, 3 semestr, specjalność PiUEE

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego: Historia techniki, dla studentów stopnia 2, semestru 1 kierunku E-ka. Wykłady obejmują m.in. historię Politechniki Gdańskiej, historię polskiego przemysłu elektrotechnicznego, historię elektroenergetyki w Polsce.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 1

Treści wykładowe dotyczące technik diagnostycznych układów elektroizolacyjnych - w tym linii kablowych. Metoda  pomiaru wnz, rezystancji izolacji, współczynnika strat dielektrycznych. Przykłady analizy pola elektrycznego dla linii elektroenergetycznych i przykładowych układów elektroizolacyjnych - izolatory przepustowe, GIL, GIS, kondensatory. Zagadnienia przeskoku iskry elektrycznej w próżni, w gazach elektroujemnych. Starzenie długotrwałe dielektryków.

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 2

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, studia niestacjonarne

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, spec. PiUEE

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st kierunku Elektrotechnika, studium dzienne.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2 

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2 

Obwody Elektryczne - kurs dla studentów na kierunku Elektrotechnika, II stopień.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 1

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2

Cel przedmiotu: 

Opanowanie wiedzy z zakresu teorii pozyskiwania i obróbki sygnałów pomiarowych oraz metod i narzędzi pomiarowych stosowanych w pomiarach wielkości nieelektrycznych.

Projekt Zespołowy

Zajęcia realizowane w piątki w godzinach od 9:30 do 11:00

oraz od godziny 12:45 do 15:00. 

Link do kursu

Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2