Kierunek: Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, sem. 1

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień II, semestr 2

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień II, semestr 2

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień II, semestr 1

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień II, semestr 3

studia stacjonarne, II stopień studiów - magisterskie, stacjonarne, sem
3, Energetyka

Energetyka, II stopień, 3 semestr

Energetyka 2 stopień studiów stacjonarnych, semestr 3 Specjalność: Systemy ciepłownicze

Kierunek Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, semestr 1

Specjalność: Systemy ciepłownicze (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 3

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze źródłami ciepła stosowanymi w ogrzewnictwie.

Treści przedmiotu: Charakterystyka paliw. Ciepłownictwo w Polsce. Procesy spalania. Konstrukcje kotłów grzewczych. Zasady doboru kotłów. Urządzenia pomocnicze. Projektowanie pomieszczeń źródeł ciepła. Magazynowanie i transport paliwa. Oczyszczanie spalin. Kominy.