Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 6

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 6

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku: Elektrotechnika (st. stacjonarne i niestacjonarne, I stopień, 2 semestr) oraz Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania (st. stacjonarne, I stopień, 2 semestr).

Celem jest praktyczne zapoznanie się ze zjawiskami fizycznymi oraz podstawami fizycznymi działania obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego oraz stanami nieustalonymi w obwodach elektrycznych.

Wybrane zagadnienia z mechaniki: statyka i wytrzymałość materiałów. Kierunki studiów: Elektrotechnika sem 1 (stacjonarne i niestacjonarne), Automatyka i Robotyka sem 1 stacjonarne.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika i Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, stopień I, semestr 2. 

Kurs dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka, semestr 1.