Wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące analiz przepływowych:

- wprowadzenie do obsługi oprogramowania: OpenFOAM, STAR-CCM+

- wyznaczanie charakterystyk płata nośnego

- wyznaczanie układu falowego i oporu kadłuba

- przepływy wewnętrzne.

Główne treści programowe
Elementy maszynoznawstwa i teorii konstrukcji.
Kształtowanie elementów maszyn na podstawie kryterium wytrzymałościowego – obliczenia inżynierskie.
Współczynnik bezpieczeństwa oraz wyznaczanie naprężeń dopuszczalnych.
Wytrzymałość zmęczeniowa materiału.
Połączenia nierozłączne (spawane, zgrzewane, lutowane, klejone, nitowane).
Połączenia rozłączne – śrubowe (złącze obciążone siłami działającymi w płaszczyźnie styku połączonych elementów – śruby luźne, śruby pasowane, złącze obciążone siłami działającymi prostopadle do płaszczyzny styku połączonych elementów, połączenia śrubowe ruchowe (zamiana ruchu obrotowego na ruch liniowy)).
Wały i osie.
Połączenia wał-piasta – kształtowe i cierne.
Łożyskowanie, tarcie i zużycie.
Sprzęgła i hamulce.
Przekładnie mechaniczne.

Seminarium z przedmiotu Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne w eksploatacji mórz i oceanów na kierunku Oceanotechnika (WIMiO), II stopnia, 2020/2021- letni

The aim of the course is to provide students with: the term of reliability, the term of availability, the therm of safety and risk, risk measures, risk criteria, the impact of human factors on the risk, qualitative and quantitative methods of risk assessment, stages of formal safety assessment (FSA), the procedures and technical means taken to ensure safety in shipping.

rok akad. 2020/2021,  sem. IV (letni), kierunek Oceanotechnika, specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WIMiO), studia I stopnia, stacjonarne, 

Technologia spawania w budownictwie okrętowym.
Procesy spawalnicze, Materiałoznawstwo. Konstrukcje spawane. Fabrykacja. 

Spawalnictwo, wyk., mgr inż. D Duda (terminy: 23.02, 02.03, 09.03, 30.03, 13.04 _ 2021), godz. 9-12 termin rezerwowy 20.04.2021

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z zasadami formułowania wytrzymałościowych modeli obliczeniowych stanu naprężenia, stateczności i częstości drgań własnych elementów konstrukcji kadłuba statku; zaznajomienie się z metodami przygotowania danych i wykonania obliczeń za pomocą specjalizowanych programów i komercyjnego systemu MES.

Kurs przewidziany dla studiów niestacjonarnych kierunku "Oceanotechnika".

 W ramach przedmiotu studenci poznają reguły przygotowywania prac dyplomowych, zasady ochrony własności intelektualnej, sposobu przygotowywania i wygłaszania prezentacji dorobku. Przerabiają praktycznie zasady autoprezentacji

Ship hull conversion technological guide – team project. 

Solving of problem is elongation of ship by inserting of the additional block in midship section of ship. Midship section is already manufactured according to your specifications. There is no necessary modification of dimension of structural members

 As a goal of project team have to elaborate and present framework instruction for conversion  process for given ship hull. Work should be established in reality of selected, existed shipyard, and related to real ship project documentation.