Kurs obejmuje przygotowanie do wyjazdowych zajęć laboratoryjnych z technologii przetwarzania żywic zbrojonych w wybranych aplikacjach.

Zawiera niezbędne informacje do odbycia i zaliczenia zajęć laboratoryjnych wyjazdowych do zakładu przetwarzającego laminaty.

Kurs Matlaba  Podstawy języka programowania dostępne funkcje i procedury, programowanie z interfejsem graicznym GUI. Wykorzystanie Matlaba w analizie  układów mechanicznych i elektrycznych, równania różniczkowe.

Seminarium dyplomowe dedykowane jest przedstawieniu przez dyplomantów wybranych przyczynków do realizowanej pracy dyplomowej. Na tle wystąpień dyplomanci zostają zapoznani z zasadami przygotowywania i obrony prac dyplomowych, podstawami tworzenia prac naukowych i wreszcie technikami prezentacji swoich osiągnięć

Konsultacje zdalne do przedmioru Seminarium realizowanego stacjonarnie w semestrze zimowym 2020/21 na specjaloności ZArządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej  kierunku Oceanotyechnika na WOiO.

Seminarium z przedmiotu Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne w eksploatacji mórz i oceanów, semestr zimowy, studia niestacjonarne 2020/2021

Kurs zawiera treści wykładowe z przedmiotu Wytrzymałość materiałów na III semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Oceanotechnika, prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Omawianie zakresu tematycznego oraz rozwiązywanie zadań z zakresu:
Podstawowe wielkości fizyczne w elektrotechnice.
Elementy obwodów elektrycznych RLC
Analiza obwodów elektrycznych (ozn. układów)
Rozwiązywanie obwodów elektrycznych w dziedzinie czasu
Metoda symboliczna, rozwiązywanie obwodów elektr. (liczby zespolone)
Analiza obwodów elektr. rozwiązywanie metodą graficzną
Analiza obwodów elektr. rozwiązywanie metodą analityczną
Impedancja zastępcza
Magnetyzm. Obwód magnetyczny
Rozwiązywanie obwodów magnetycznych
Obwody skojarzone 3f~,