Materiały do zdalnego laboratorium z przedmiotu: projektowanie napędów pneumatycznych

Wykład z przedmiotu Technika a Cywilizacja dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (semestr 1). W trakcie trwania zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu najważniejszych osiągnięć techniki w poszczególnych epokach rozwoju cywilizacji.

.