Technologia budowy okrętów I

Ogólna charakterystyka procesu technologicznego budowy statku a w szczególności budowy kadłuba statku. Schemat procesu produkcyjnego statku. Stale do budowy kadłubów okrętowych, wymagania wytrzymałościowe i technologiczne, właściwości mechaniczne, spawalność, problem kruchego pękania
konstrukcji kadłuba, podział stali na kategorie. Składowanie materiałów hutniczych, magazyny blach i profili. Ciąg obróbki wstępnej blach i profili, procesy prostowania, odzendrzania i konserwacji wstępnej materiałów hutniczych. Cięcie i gięcie elementów konstrukcji kadłuba. Prefabrykacja wstępna elementów konstrukcyjnych, kompletacja. Podział sekcyjny i blokowy kadłuba. Prefabrykacja płatowych sekcji płaskich i sekcji krzywoliniowych. Montaż sekcji przestrzennych i
bloków. Montaż kadłuba na pochylni.  Metody wodowania kadłuba statku.

 

Przedmiot w sposób praktyczny i numeryczny wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie kursów z matematyki i mechanika płynów, przekazywanie ciepła w płynie na skutek przewodzenia i konwekcji. Również poruszane jest zagadnienia oddziaływania płyn konstrukcja przy uwzględnieniu zjawisk wymiany ciepła - thermal-FSI. Efektem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu metod numerycznych pakietu komercyjnego Ansys ze szczególnym naciskiem na zagadnienia mechaniki płynów i wymiany ciepła.