Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Projektowanie Napędów Hydraulicznych Maszyn

Kurs zawiera materiały do laboratoriów z przedmiotu Hydraulika i Pneumatyka dla Mechatroniki

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Podstawy Napędów i Sterowania Hydraulicznego

Kurs zawiera materiały wykładowe do przedmiotu Hydraulika i Pneumatyka dla Mechatroniki

Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Hydraulika i Pneumatyka w Automatyce i Robotyce

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z zasadami tworzenia dokumentacji technicznej układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz z zasadami projektowania ich elementów składowych np: rurociągów lub bloków hydraulicznych. Dodatkowo studenci zostaną zaznajomieni z narzędziami komputerowymi ułatwiającymi proces projektowania.

Wykład porusza problemy zastosowania napędów hydraulicznych w automatyce. Nacisk zostanie położony na przedstawienie studentom elementów i układów sterowania hydraulicznego i pneumatvcznego  w budowie manipulatorów i robotów, A takkże wprowadzeni oni zostaną w podstawy programowania sterowników PLC.

Opisano rodzaje instalacji, ich podział, materiały używane na przewody rurowe. Przedstawiono sposoby łączeia rurociągów i uszczelniania połączeń. Opisano armaturę i osprzęt rurociągów

Kurs zawierający materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu "Hydraulika i Pneumatyka". W przypadku zdalnego nauczania na stronie kursu prowadzone będą zajęcia.