Obowiązkowa obecność na części wykładowej, ćwiczeniowej i projektowej przedmiotu Projektowanie i zarządzanie systemami transportu multimodalnego, na którym studenci szczegółowo poznają funkcjonowanie terminali transportu intermodalnego i multimodalnego, jako infrastruktury punktowej transportu, z całościowym uwzględnieniem suprastruktury, a także infrastruktury liniowej różnych gałęzi transportu, wchodzących w zakres przedmiotu.

Obowiązkowa obecność na części wykładowej, ćwiczeniowej i projektowej przedmiotu Projektowanie i zarządzanie systemami transportu multimodalnego, na którym studenci szczegółowo poznają funkcjonowanie terminali transportu intermodalnego i multimodalnego, jako infrastruktury punktowej transportu, z całościowym uwzględnieniem suprastruktury, a także infrastruktury liniowej różnych gałęzi transportu, wchodzących w zakres przedmiotu.

Obowiązkowa obecność na części wykładowej, ćwiczeniowej i projektowej przedmiotu Projektowanie i zarządzanie systemami transportu multimodalnego, na którym studenci szczegółowo poznają funkcjonowanie terminali transportu intermodalnego i multimodalnego, jako infrastruktury punktowej transportu, z całościowym uwzględnieniem suprastruktury, a także infrastruktury liniowej różnych gałęzi transportu, wchodzących w zakres przedmiotu.

Obowiązkowa obecność na części laboratoryjnej i wykładowej przedmiotu Metrologia. Studenci poznają zastosowanie nauki o pomiarach w praktycznym zastosowaniu, posługiwanie się podstawowymi narzędziami pomiarowymi, a także prawidłowym analizowaniu i opracowaniu uzyskanych wyników.

Obowiązkowa obecność na części wykładowej i laboratoryjnej przedmiotu Metrologia. Nauka obejmuje treści związane z nauką o pomiarach, podstawowych pojęć, zastosowaniu pomiarów w praktyce, obsługą podstawowych narzędzi, a także analizą i opracowaniem uzyskanych wyników.

Kurs zapewnia studentom znajomość podstawowych pojęć, założeń, zasad i metod wytrzymałości materiałów. Systematycznie rozpatrzone są zagadnienia rozciągania, ściskania, skręcania, zginania i obciążenia kombinowanego. Zaawansowane zagadnienia związane z nieokreślonością statyczną, niestabilnością wyboczeniową i zachowaniem sprężysto-plastycznym są również omówione. Głównym celem kursu jest rozwój umiejętności skutecznego schematyzowania, rozwiązywania i analizowania typowych zagadnień.

The course provides students with basic knowledge of Classical Mechanics. Terms, assumptions, principles and methods of Kinematics and Kinetics are treated. General methods based on the principles of conservation of momentum and energy are considered for a particle, a body and a system of bodies. The main emphasis is on the development of skills to efficiently schematise, solve and analyse typical problems.

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z układami regulacji automatycznej oraz robotami i manipulatorami. Poznanie budowy, struktury i elementów składowych typowego układu automatyki. Uzyskanie wiedzy ogólnej na temat metod projektowania, analizy i badania własności typowych układów automatyki. Nabycie wiedzy na temat budowy typowych robotów oraz manipulatorów przemysłowych. Poznanie metod modelowania, analizy i sterowania robotów.