Realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej w r. ak. 2020/2021