Realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej w r. ak. 2020/2021

Kontrola jakości i analityka techniczna, 15g, od 8.05 do 12.06 br. (Moduł kształcenia dyscyplinarnego/przedmiot wybieralny)

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

  1. Pobieranie próbek do badań (on-line, off-line, at-line, in-line)
  2. Przygotowanie próbek do badań (techniki i przykłady metodyk dla próbek stałych, ciekłych i gazowych)
  3. Techniki i wybrane metodyki klasyczne (miareczkowanie, potencjometria, elektrody jonoselektywne)
  4. Techniki chromatograficzne (GC, HPLC, TLC, IC,SFC)
  5. Metody spektroskopowe (FTIR, UV-VIS, MS, ASA, XRF, ICP-OES, ICP-MS)
  6. Analiza elementarna
  7. Identyfikacja substancji chemicznych
  8. Metody oznaczeń ilościowych/kalibracja
  9. Zasady zapisywania i zaokrąglania liczb, porównywania wyników z wymaganiami, metody statystyczne