Pomiary wielkości mechanicznych, metody, błędy, tolerancje i pasowania, analizy wymiarowe, wzorce miar i przyrządy pomiarowe