Podstawy, metody, błędy pomiarów, tolerancje, pasowania, analizy wymiarowe wielkości mechanicznych oraz wzorce i przyrządy pomiarowe.