Wiadomości podstawowe z pomiarów długości i kątów, metod pomiarowych, dokładności i niepewności oraz błędów pomiarowych, tolerancji i pasowań, analiz wymiarowych łańcuchów pomiarowych, sprzętu pomiarowego w postaci wzorców, narzędzi i układów pomiarowych.