Wykład przedstawiający podstawowe zagadnienia aparatury medycznej, zarówno diagnostycznej jak i terapeutycznej. Wielkości pełniące rolę parametrów diagnostycznych i ich metody pomiaru. Rodzaje czujników specyficzne dla zastosowań medycznych. Rodzaje oddziaływań fizycznych wykorzystywanych w terapii i realizacja aparaturowa.