Określanie przyczyn, przewidywanie następstw niszczenia oraz zużycia materiałów konstrukcyjnych.