Topic outline

 • General

  UWAGA ZAJĘCIA W DNIU 27.11.2018 - odbywają się według planu na moja PG. 11 -12 (ĆW. 902) i od 14.00 do 16.00 LAB (LAB. 521)

  Jak dostać instalkę do Ms Visio oraz  Ms Access

  zalogować się wskazaną stronę i wykonać następujące kroki

  https://oio.pg.edu.pl/informacje/-/asset_publisher/F9oTBNw2JSHV/content/oprogramowanie-microsoft

 • Twoja Super Firma

  Wyobraź sobie... , że wygrałeś w loterii kilka milionów złotych. Właśnie skończyłeś studia. Ponieważ zawsze byłeś osobą praktyczną i myślącą o swojej przyszłości postanowiłeś wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach i założyć własny biznes związany z transportem. Zagadnienia te pasjonowały Cię od dziecka. Jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale w trakcie realizacji tych marzeń okazało się, że w twojej firmie bardzo potrzebny jest odpowiednio przygotowany system bazy danych. Postanowiłeś znaleźć firmę informayczną, która będzie mogła to dla Ciebie wykonać. Jednak musisz się do tego odpowiednio przygotować. Potrzebna jest dokumentacja i odpowiednia prezentacja Twoich potrzeb.

  Pracę wykonaj w zespole do którego przydzielił Cię prowadzący

  Zadanie

   Etap 1 

  • (Ćwiczenia) Zaprezentuj swoją firmę!  Powiedz jak się nazywa, czym się zajmuje i co posiada. Postaraj się aby prezentacja była ciekawa i oryginalna. 
  • (Laboratoria) Przygotowany opis zapisz w dokumencie *.doc. Proszę odpowiednio sformatować plik, pilnując podstawowych zasad tworzenia dokumentów tworzonych Ms WORD. 

   Etap 2 

  • (Ćwiczenia) Przygotuj opis bazy danych, która jest potrzebna w Twojej firmie.Jakie dane będzie zawierać baza danych? Jakie zadania ma realizować baza danych?
  • (Laboratoria) Uzupełnij wcześniej utworzony dokument

   Etap 3 

  • (Ćwiczenia) Opisz format danych i w jaki sposób są przechowywane, zamieść ich przykład.
  • (Laboratoria) Przygotuj zestawy przykładowych danych, które będą niezbędne w dialogu z informatykiem.

   Etap 4 

  • (Ćwiczenia) Dodatkowo opisz, kto będzie korzystał z BD,  w jaki sposób będzie miał do niej dostęp. Zastanów się czy będą potrzebne raporty, jakie informacje powinny zwierać. Jak powinien wyglądać interfejs (formularze umożliwiające edycję oraz przegląd danych)
  • (Laboratoria) Uzupełnij dokumentację
 • Wykład

  Jak uzyskać zaliczenie z wykładu? 

  Proszę przesyłać pliki w wersji edytowalnej. Grupa wysyłająca materiał powinna zaproponować jedno pytanie sprawdzające wiedzę z omawianego zakresu wiedzy (proszę przygotować pytanie testowe + 4 możliwe odpowiedzi (proszę zaznaczyć poprawną). 

  Tematy do opracowania

  1. Temat 1 (08/10/2018)

  • Determinanty rozwoju międzynarodowego transportu drogowego (grupa 1)
  • Polskie firmy przewozowe na rynku usług transportowych w Europie (grupa 2)
  • Bariery rozwoju sektora transportu drogowego na terenie EU (grupa 3)
  • Europejskie firmy przewozowe na rynku usług transportowych (grupa 4)

  2. Temat 2 (15/10/2018) Nowe standardy w obszarze transportu samochodowego 

  • Pojazdy kompozytowe z alternatywnymi napędami (1)
  • Pojazdy autonomiczne w ruchu drogowym (2)
  • Oczekiwane korzysci z substytucji czynnika ludziego systemami elektronicznymi (3) 
  • Stare technologie przyszłością motoryzacji, Realność zapowiadanych zmian (4) 

  3. Temat 3 (22/10/2018) Rozwój systemów elektronicznych wspierających funkcjonowanie giełd transportowych. 

  • System Trans.eu (grupa 1)
  • TimoCom (grupa 2)
  • Wtransnet (grupa 3)
  • Transporeon Group (grupa 4)

  4. ZADANIE TEMAT 3 (29/10/2018 - 05/11/2018 ) Porównanie systemów oferowanych przez operatorów giełdowych 

  5. Temat 4 (19/11/2018 - odwołane, prezentacja 26/11/2018 ) Inteligentne systemy wspomagające transport samochodowy, Istota inteligentnych systemów w transporcie drogowym 

  6. Temat 4 (nadesłanie 26/11/2018, prezentacja 03/12/2018) Inteligentne systemy wspomagające transport samochodowy, Istota inteligentnych systemów w transporcie drogowym 

  • System wykrywania niebezpiecznych zdarzeń drogowych (grupa 1)
  • Systemy wykrywania wykroczeń drogowych (grupa 2)
  • Inteligentne systemy miejskie (grupa 3)
  • Systemy zwiększające bezpieczeństwo manewrów pojazdów (grupa 4)
  • ---------------------------- temat wolny dla zainteresowanych
  • Tempomat oszczędzający paliwo 
  • Systemy antykradzieżowe

  7. Zadanie Temat 4 (10/12/2018)  

  - Zadanie grupowe -  podsumowanie tematów z zakresu  "Istota inteligentnych systemów w transporcie drogowym"

  Ankieta

  8. Temat 5 Usługi chmur internetowych wspierające zarządzanie w firmach transportowych (17/12/2018) 

  9. Temat 6 Portal -  serwis transportowy ( 07/01/2019)

  ZALICZENIE 14/01/2019
  WYSTAWIENIE OCEN 21/01/2019

  Od czego zależy wysokość oceny?

  Wysokość uzyskanej oceny jest uwarunkowana od następujących czynników

  • grupa wysłała swoje rozwiązanie ze swojego konta w ustalonym terminie (najpóźniej 7 dni przed swoją prezentacją) (50%)
  • nadesłane rozwiązanie jest udostępnione w wersji edytowalnej (10%)
  • prezentacja odbyła się w ustalonym terminie (10%)
  • przygotowana prezentacja jest ciekawa, zawiera rzetelnie przygotowane informacje (10%)
  • student przekazał informacje na wybrany temat w czytelny sposób (10%)
  • student samodzielnie zaprezentował przygotowany materiał (tzn. prezentacja nie była zwyczajnie odczytana  z kartki). (10%)

  Suma otrzymanych pkt (%) jest przeliczana wg zasady

  • 5,0 - od 95%
  • 4,5 - od 85%
  • 4,0 - od 75%
  • 3,5 - od 65%
  • 3,0 - od 55%

 • PRACA ZALICZENIE

  Praca zaliczeniowa to dokument w Ms Word prezentujący i dokumnetujący:

  - umiejętność przeprowadzenia badania (ankieta) (Opis celu, grupy badawczej wybranego/stworzonego narzędzia badawczego)

  - umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi informatycznych w celu analizy osiągniętych wyników

  - umiejętność wnioskowania i określenie oceny podsumowującej.