Tematyka

 • ćwiczenia

  Tematy do opracowania

  1. Zagospodarowanie terenu składowisk komunalnych
  2. Systemy uszczelnień składowisk odpadów
  3. Wykonawstwo i kontrola robót ziemnych
  4. Geosyntetyczne bariery polimerowe (tzw. geomembrany)
  5. Wykładziny bentonitowe i bitumiczne
  6. Zastosowania pozostałych geosyntetyków na składowiskach odpadów
  7. Wykonawstwo i kontrola jakości wykonania geosyntetyków na składowiskach odpadów
  8. Systemy drenażowe odcieków
  9. Zbiorniki odcieków i przeciwpożarowe
  10. Odgazowanie składowisk odpadów
  11. Oczyszczanie odcieków
  12. Zagęszczanie odpadów na składowisku
  13. Kompostowanie odpadów
  14. Sortowanie odpadów
  15. Rekultywacja składowisk odpadów
  16. Monitoring składowisk odpadów
  17. Urządzenia dodatkowe na składowisku odpadów (kompaktory, spycharki, wagi, fosy, systemy rejestracji odpadów, itp.)
  18. Unieszkodliwianie odpadów nietypowych (agd, komputery, RTV, wielkogabarytowe, gruz budowlany, itp.)
  19. Kopalnictwo składowisk odpadów
  20. Ciągłe składowiska odpadów (permanentne)
  21. Zabezpieczenia składowisk odpadów niebezpiecznych
  22. Systemy składowania odpadów płynnych
  23. Spalanie odpadów
  24. Składowiska odpadów pracujące jak bioreaktory
  25. Mogilniki
  26. Projektowanie składowisk odpadów wg Dyrektywy UE