Tematyka

 • ćwiczenia

  Tematy do opracowania

  1. Zagospodarowanie terenu składowisk komunalnych
  2. Systemy uszczelnień składowisk odpadów
  3. Geosyntetyczne bariery polimerowe (tzw. geomembrany)
  4. Wykładziny bentonitowe i bitumiczne
  5. Zastosowania pozostałych geosyntetyków na składowiskach odpadów
  6. Wykonawstwo i kontrola jakości wykonania geosyntetyków na składowiskach odpadów
  7. Systemy drenażowe odcieków
  8. Odgazowanie składowisk odpadów
  9. Oczyszczanie odcieków
  10. Zagęszczanie odpadów na składowisku
  11. Kompostowanie odpadów
  12. Sortowanie odpadów
  13. Rekultywacja składowisk odpadów
  14. Monitoring składowisk odpadów
  15. Urządzenia dodatkowe na składowisku odpadów (kompaktory, spycharki, wagi, fosy, systemy rejestracji odpadów, itp.)
  16. Unieszkodliwianie odpadów nietypowych (agd, komputery, RTV, wielkogabarytowe, gruz budowlany, itp.)
  17. Kopalnictwo składowisk odpadów
  18. Ciągłe składowiska odpadów (permanentne)
  19. Zabezpieczenia składowisk odpadów niebezpiecznych
  20. Systemy składowania odpadów płynnych
  21. Spalanie odpadów
  22. Składowiska odpadów pracujące jak bioreaktory
  23. Mogilniki
  24. Wykonawstwo i kontrola robót ziemnych
  25. Zbiorniki odcieków i przeciwpożarowe
  26. Projektowanie składowisk odpadów wg Dyrektywy UE
  • Wykłady cz1