Topic outline

 • Topic 1

  Zasady zaliczania przedmiotu. 

  Zasady dobrego programowania. Wprowadzenie do struktur danych. Złożoność obliczeniowa. Złożoność pamięciowa. Notacje asymptotyczne Θ, O i  Ω. Przykłady.

  • Topic 2

    

   Tempo wzrostu różnych funkcji. Znaczenie pewnych zapisów. Podstawy rekurencji. Rozwiązywanie równań rekurecyjnych z pomocą twierdzenia o rekurencji uniwersalnej lub drzew rekursji.

   • Topic 3

    Rozwiązywanie  równań T(n) = 2T(n/2) + nlgn i T(n) = 2(n-1) +1 za pomocą zliczania wartości węzłow w drzewach rekursji. Pseudokod: zalety i podstawowe instrukcje  Podział tablic. Tablice nieuporządkowane: definicja, wyszukiwanie elementu. Analiza algorytmów pod względem zlożoności obliczeniowej.  Tablice uporządkowane o znanych wymiarach: definicje, wyszukiwanie binarne.

    • Topic 4

     Sortowanie tablic. Podział metod sortowania. Proste metody: wstawianie, wybór, zamiana. Zaawansowana metoda wstawiania ShellSort (samodzielnie na podstawie podręcznika i załączonych notatek)

    • Topic 7

     Spr. nr 1