Topic outline

 • O przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych

  Do realizowanych tematów należy przygotowywać się solidnie. Oznacza to między innymi przestudiowanie ze zrozumieniem instrukcji do kolejnych ćwiczeń, wydrukowanie formatek sprawozdań i wykonanie wstępnych czynności w nich poleconych (w domu).

  Drukować należy formatki dwustronnie, zszyć kartki formatek i zszyte formatki starannie i precyzyjnie "przedziurować" (tak, by można je wpiąć do skoroszytu). Niestaranne przygotowanie formatek będzie w pewnym stopniu "minusowało" oceny z ćwiczenia. W trakcie kolejnych zajęć, gdy już pojawią się "niestarannosci", te najczęstsze zostaną "wycenione" i podane tu w postaci "taryfikatora".

  Uwaga. Spóźnienie na zajęcia ponad 20 minut eliminuje spóźnionego z zajęć. Każde rozpoczęte 5' spóźnienia (ponad pierwsze 5 minut) to obniżenie oceny z ćwiczenia o 0,3 punktu (ocena najwyższa z ćwiczenia to 5 punktów).

  • Temat 1: PROSTOWNIKI. STABILIZATORY. PRZETWORNIKI DC/DC

   Pod  linkiem występuje formatka sprawozdania - "formatka". Należy ją wydrukować obustronnie, zszyć, starannie "przedziurować" i przynieść na zajęcia.

   Pod tym linkiem znajduje się materiał merytoryczny do ćwiczenia - "instrukcja". Przestudiować uważnie, wynotować potrzebne wzory i fakty, o których mowa w formatce sprawozdania.

    

   • GENERATORY RELAKSACYJNE

    Pod  linkiem występuje formatka sprawozdania  ORAZ  materiał merytoryczny do ćwiczenia - CWICZENIE_3. 

    Formatkę należy wydrukować obustronnie, zszyć i starannie "przedziurować". Wpisać też na nią potrzebne wzory i tak przygotowaną przynieść na zajęcia. 

    Na osobnej kartce zamieścić uzasadnienie przybliżeń, o których mowa  w lewym górnym rogu pierwszej strony formatki.

    Materiał merytoryczny (instrukcję) należy przestudiować tylokrotnie i tak uważnie, aż jej treść zostanie zrozumiana, a następnie wynotować potrzebne wzory i fakty, o których mowa w formatce sprawozdania. 

    Uwaga. Na pozycji tematu zerowego "O przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych" dopisano informację nt. postępowania w sprawie spóźnień na zajęcia.