Tematyka

 • Główne składowe

 • Wykłady

  Podczas wykładów nie prezentuję klasycznych "slajdów" lecz najczęściej prowadzę prezentację "na żywo". Jako uzupełnienie zachęcam więc do korzystania z różnorakich zasobów dostępnych w Internecie. Każdorazowo będę takie materiały proponował, wraz z odnośnikami.

 • Literatura, odnośniki, materiały itp.

 • Zasady bezpieczeństwa (własnego i elektroniki)

  1. [OGÓLNE] Wszelkie próby podłączenia urządzeń wysokonapięciowych MUSZĄ odbywać się pod ścisłą kontrolą prowadzącego, NIE WOLNO pod żadnym pozorem wykonywać ich samodzielnie.
  2. [OGÓLNE] Ze względu na ładunki elektryczne gromadzące się na powierzchni skóry, należy unikać dotykania elementów elektronicznych, w zamian, jeżeli to możliwe, starać się chwytać za krawędź płytki. W celu odprowadzania tych ładunków można co jakiś czas dotknąć np. kaloryfera.
  3. [OGÓLNE] Zawsze należy sprawdzić poprawność połączeń przed wgraniem programu i podłączeniem zasilania. W szczególności należy sprawdzić, czy nie ma przypadkowych zwarć i czy nie została pomylona biegunowość zasilania czujników.
  4. [ARDUINO] Przy podłączaniu urządzeń (np. czujników) do Arduino, należy sprawdzić w specyfikacji jakim napięciem są one zasilane i podłączyć zasilanie do właściwego złącza (3.3V lub 5V).
  5. [ARDUINO] Do pojedynczego wejścia/wyjścia Arduino nie wolno podłączać urządzeń o chwilowym poborze prądu większym niż 40 mA (200 mA w sumie dla wszystkich złącz). W szczególności dotyczy to silników. Prąd należy ograniczyć rezystorami bądź zastosować przekaźniki / tranzystory / transoptory.
  6. [ARDUINO] Do wejść/wyjść Arduino nie wolno podłączać urządzeń o napięciu wyższym niż 5V (oczywiście za wyjątkiem złącza zasilania).
  7. [RASPBERRY PI] Do wejść/wyjść GPIO Raspberry Pi nie wolno podłączać urządzeń o napięciu wyższym niż 3.3V.
  8. [RASPBERRY PI] Raspberry Pi można zasilać wyłącznie zasilaczem 5V, co najmniej 1.5A. Zasilanie bateryjne jest niewskazane.
  9. [RASPBERRY PI] Przed wyłączeniem Raspberry Pi należy wykonać komendę sudo halt, co uchroni system plików na karcie pamięci przed uszkodzeniem.
  10. [RASPBERRY PI] Do gniazd USB Raspberry Pi można podłączać urządzenia o łącznym poborze poborze prądu co najwyżej 500 mA (modele A, B, A+), 600 mA (B+, 2B) lub 1.2A (3B).
  11. [INTEL GENUINO] Najpierw należy podłączyć zasilanie płytki, następnie urządzenia USB.
 • Laboratorium 1

  Arduino. Wyjścia / wejścia cyfrowe; wyjścia z modulacją częstotliwości (PWM); wejścia z dociągnięciem do zasilania (INPUT_PULLUP)

  Sprzęt: Arduino Uno, dioda LED, rezystor 220 Ohm, buzzer pasywny, przełącznik

  Oprogramowanie: Arduino IDE

 • Laboratorium 2

  Arduino. Wejścia / wyjścia cyfrowe wykorzystane w podstawowych czujnikach; wykorzystanie zewnętrznych bibliotek; funkcje

  Sprzęt: Arduino Uno, czujnik ruchu PIR HC-SR501 / czujnik przeszkód na podczerwień, czujnik temperatury i wilgotności DHT11 lub DHT22, miernik odległości HC-SR04, wyświetlacz cyfrowy TM1637

  Oprogramowanie: Arduino IDE, biblioteki TM1637, DHT sensor library by Adafruit

  ********* U W A G A ********* 
  Podłączenia wyjść/wejść czujników do Arduino należy dokonywać w następującej kolejności:
  1. masa (GND, -)
  2. wejścia / wyjścia sygnałowe (IN, OUT, O, TRIG, ECHO, itp.)
  3. zasilanie (VCC, 3.3V/5V, +)
  Taka kolejność minimalizuje ryzyko uszkodzenia czujnika przy jego podłączaniu.
 • Laboratorium 3

  Arduino. Wejścia analogowe; "multitasking"

  Sprzęt: Arduino Uno, różnokolorowe diody LED, rezystory 220 Ohm, wyświetlacz cyfrowy TM1637, dowolne źródło napięciowe (max. 5V)

  Oprogramowanie: Arduino IDE, biblioteka TM1637

 • Laboratorium 4

  Arduino. Bezprzewodowa transmisja danych. Wyświetlacze LCD.

  Sprzęt: Arduino Uno, odbiornik / nadajnik w paśmie RF 433 MHz, wyświetlacz LCD 2x16 HD44780, potencjometr 10 kOhm

  Oprogramowanie: Arduino IDE, biblioteki RadioHead i LiquidCrystal

 • Laboratorium 5

  ESP8266 / ESP32 jako klient / serwer WiFi.

  Sprzęt: ESP8266 lub ESP32 w dowolnej wersji, programator (lub w na płytce deweloperskiej - bez programatora)

  Oprogramowanie: Arduino IDE, biblioteki ESP8266WiFi / ESP8266WebServer / WiFi

 • Ten temat