PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Cele  kursu

 

Celem kursu jest zapoznanie się:

    • z funkcjonowaniem i regulaminem Biblioteki Uczelnianej,
    • zasadami korzystania ze zbiorów,
    • z katalogami komputerowymi i bazami danych dostępnymi ze strony www biblioteki,
    • sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury,
    • z usługami bibliotecznymi, informacyjnymi i reprograficznymi.

W skład kursu wchodzą:

Kurs kończy się testem, który należy zaliczyć do końca semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Wszystkie informacje potrzebne do zaliczenia testu są dostępne w wykładach, katalogach komputerowych i bazach danych oraz na stronie www Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

 

 Kompetencje informacyjne 2017/2018