Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla studentów specjalności Fizyka medyczna studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs dla studentów specjalności Fizyka medyczna studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, II semestr, specjalność „Analityk danych”

W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały do zajęć z przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st.).

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Computer modeling and design of materials,

kierunek: Nanotechnologia,

specjalność: Mathematics for new materials design,

II stopień, semestr 3

The course is not a full time lecture but on the consultation/handouts. The consulations are held every two weeks.
The course is based on the Springer textbook:
Surface Science An Introduction
Downloadable at:
(PG network or vpn access)

The goal of the subject is the presentation of basic problems resulting from he existence of interface
between material objects and its surroundings. Discussion of the consequences arising from the existence
of surface energy. Analysis of possible applications of surface phenomena in technology. Understanding of
problems and benefits resulting from decreasing dimensions of objects with the special emphasis on the
semiconductor band structure modification resulting from the surface charge distribution.

WFTIMS, studia II stopnia, kierunek: Matematyka, sem. 4

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Technical physics;

Lecture notes and other course materials.

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład  i ćwiczenia rachunkowe

Kurs do przedmiotu "Metody optymalizacji", zawiera materiały do wykładu i laboratorium.