Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dla studentów sp.: Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne I st. inżynierskie

Kierunek: Nanotechnologia I stopnia-inżynierskie

Kurs obejmuję podstawy mechaniki płynów w makro-, mikro, i nano- skalach. Omawia się podstawowe pojęcia pola fizycznego, zasady zachowania masy, pędu i energii w przepływach, równania stanu termodynamiczne.

Rozpatrywane cechy Newtonowskich i nie-Newtonowskich cieczy.

Omawia się różnica w opisie przepływów w małych skalach i mikro- i nano- płynów, metody obserwacji eksperymentalnej, zastosowania przepływów o różnych skalach w medycynie i technice.

W ramach kursu prezentowane są treści wspierające nauczanie w ramach przedmiotu Wprowadzenie do Programowania Aplikacji realizowanego dla studentek i studentów VI semestru Matematyki Stosowanej. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta programowania w wybranych językach obiektowych (C++ ISO/ANSI, C#, Python). Przedstawienie korzyści wynikających z posługiwania się technikami zorientowanymi obiektowo. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

The goal of the subject is the presentation of basic problems resulting from he existence of interface
between material objects and its surroundings. Discussion of the consequences arising from the existence
of surface energy. Analysis of possible applications of surface phenomena in technology. Understanding of
problems and benefits resulting from decreasing dimensions of objects with the special emphasis on the
semiconductor band structure modification resulting from the surface charge distribution.

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

Statystyka z SAS - (SSAS) - WFTIMS Matematyka

Fizyka materii miękkiej (FMM)- WFTIMS

Thermodynamics and statistical physics (TerStaEN)- WFTIMS studenci erasmusa

sem 2 kierunku
matematyka 

kier. Fizyka Techniczna, Informatyka stosowana

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru I stopnia kierunku Nanotechnologia na WFTiMS (grupy dziekańskie 1 i 3)

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

Nowe materiały pojawiać się będą na enauczaniu w poniedziałki o godzinie 7:30.

Za wykonanie zadań przysługują DODATKOWE punkty za aktywność (max +20%).

Wykład z Grawitacji (Wprowadzenie do Ogólnej Teorii Względności) dla studentów studiów I i II stopnia specjalność Fizyka Stosowana, kierunek studiów Fizyka Techniczna, WFTiMS

Kurs dla Nanotechnologii w języku angielskim - studia II stopnia

Specjalność: Matematyka finansowa (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)
Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)
Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)

Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii,

dr inż. Zbigniew Usarek