Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wykład kursowy i ćwiczenia dotyczące podstaw analizy stochastycznej, w szczególności podstawowym własnościom ogólnej całki stochastycznej.

Ćwiczenia, Chemia II, kierunek Nanotechnologia Ist, sem.II, grupa I

W niniejszym kursie będą zamieszczane materiały do nauki w ramach przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st., WFTiMS).

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa jest praca własna w domu - zwłaszcza dla osób, które mają zaległości.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Dielectric materials - properties, applications, structure.

Kurs omawia dyfrakcyjne metody badań strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych programów do analizy danych, wizualizacji, itp.

Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru I stopnia kierunku Nanotechnologia na WFTiMS (grupy dziekańskie 1 i 3)

Ćwiczenia dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa z przedmiotu Fizyka III - grupa WCH

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Fotofizyka i spektroskopia optyczna  układów i nanostruktur molekularnych