Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W niniejszym kursie będą zamieszczane materiały do nauki w ramach przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st., WFTiMS).

Basics of Chemistry and Nanochemistry selected topics. The agenda is going to be shown during the fiirst lecture.

 

Computer modeling and design of materials,

kierunek: Nanotechnologia,

specjalność: Mathematics for new materials design,

II stopień, semestr 3

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa jest praca własna w domu - zwłaszcza dla osób, które mają zaległości.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Dielectric materials - properties, applications, structure.

Kurs omawia dyfrakcyjne metody badań strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych programów do analizy danych, wizualizacji, itp.

Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

Podstawowy kurs z fizyki obejmujący zagadnienia z mechaniki, mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Nanotechnologia

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru I stopnia kierunku Nanotechnologia na WFTiMS (grupy dziekańskie 1 i 3)