Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Będzie coś ciekawego ..Mam nadzieję...

Ćwiczenia dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa z przedmiotu Fizyka III - grupa WCH

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa jest praca własna w domu - zwłaszcza dla osób, które mają zaległości.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Basics of Chemistry and Nanochemistry selected topics. The agenda is going to be shown during the fiirst lecture.

 

To niezbędny kurs zupełnych podstaw zagadnień związanych z pracą z komputerem, ale przedstawionych tak, żeby dalej radzić sobie samemu i zobaczyć jakie piękne rzeczy jesteśmy przy pomocy komputerów zrobić. Będziemy programować, będziemy formatować, edytować, komunikować się w sieci Internet, poznamy trochę struktury sieci informatycznych, systemów operacyjnych, sposobu formatowania dokumentów naukowych, zobaczymy jak można automatyzować pracę z komputerem, jak znaleźć dane, jak je przetworzyć.

Kurs tymczasem on line. Sprawdziany na miejscu (on site), tzn. face to face, w salach komp.

 

 

 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami problematyki komunikacji interpersonalnej, wykształcenie w nich umiejętności zauważania różnic w komunikacji w różnych kontekstach społecznych i kulturowych oraz umiejętności przezwyciężania konfliktów i uprzedzeń wynikających z takich różnic. Wykład ma skłonić studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji studentów poprzez pracę i dyskusje, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów praktycznych.

Computer modeling and design of materials,

kierunek: Nanotechnologia,

specjalność: Mathematics for new materials design,

II stopień, semestr 3

Seminarium dyplomowe dla studentów VII sem. IS FTiMS

Kurs zdalny z przedmiotu Wymiana i Wymienniki ciepła

Narzędzia inżynierii danych - II stopień, 2 sem. FT/IS