Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

Statystyka z SAS - (SSAS) - WFTIMS Matematyka

Fizyka materii miękkiej (FMM)- WFTIMS

Thermodynamics and statistical physics (TerStaEN)- WFTIMS studenci erasmusa

sem 2 kierunku
matematyka 

kier. Fizyka Techniczna, Informatyka stosowana

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru I stopnia kierunku Nanotechnologia na WFTiMS (grupy dziekańskie 1 i 3)

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

Nowe materiały pojawiać się będą na enauczaniu w poniedziałki o godzinie 7:30.

Za wykonanie zadań przysługują DODATKOWE punkty za aktywność (max +20%).

Wykład z Grawitacji (Wprowadzenie do Ogólnej Teorii Względności) dla studentów studiów I i II stopnia specjalność Fizyka Stosowana, kierunek studiów Fizyka Techniczna, WFTiMS

Kurs dla Nanotechnologii w języku angielskim - studia II stopnia

Specjalność: Matematyka finansowa (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)
Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)
Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)

Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii,

dr inż. Zbigniew Usarek

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z zasadą działania elementów elektronicznych zbudowanych z materiałów molekularnych oraz pojedynczych cząsteczek. W trakcie zajęć Studenci poznają podstawowe własności molekularnego ciała stałego, zjawiska generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku w takich materiałach oraz podstawy działania elementów elektronicznych zbudowanych z pojedynczych cząsteczek i ich układów. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Algebra liniowa z geometrią (FIZ1B0061); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

Analiza matematyczna II (FT1001); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.