Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

Laboratorium do przedmiotu Statystyka z Wykorzystaniem SAS, WFTiMS, Matematyka Finansowa, semestr 6

kier. Fizyka Techniczna, Informatyka stosowana

Algebra liniowa i geometria (PG_00058868)
Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (sem. 1)

kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, stopień II

kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, II stopień

kurs dla studentów fizyki medycznej, sem. 5, I stopień

kurs dla studentów fizyki medycznej, II stopień

W ramach kursu prezentowane są treści wspierające nauczanie w ramach przedmiotu Wprowadzenie do Programowania Aplikacji realizowanego dla studentek i studentów VI semestru Matematyki Stosowanej. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta programowania w wybranych językach obiektowych (C++, C#, Python). Przedstawienie korzyści wynikających z posługiwania się technikami zorientowanymi obiektowo. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

Przedmiot dla kierunku Fizyka Techniczna semestr VI

W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały do zajęć z przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st.).

WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, II semestr, specjalność „Analityk danych”