Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, III semestr, specjalność „Analityk danych”

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

Kurs wspierający zajęcia wykładowe i seminaria z przedmiotu "Optyczne właściwości materiałów", który realizowany jest ze studentami II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych.

WFTIMS sem.1 II stopien Fizyka stosowana i fotowoltaika.

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2020/2021

Kontynuacja kursu analizy matematycznej dla studentów I roku matematyki na Wydziale FTiMS.

Matematyka Dyskretna

Kurs do przedmiotu "Metody optymalizacji", zawiera materiały do wykładu i laboratorium.

Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla VII sem. FT/IS edycja 2022/2023

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS edycja 2022/2023

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia