Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Algebra liniowa i geometria (PG_00058868)
Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (sem. 1)

kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, stopień II

kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, II stopień

kurs dla studentów fizyki medycznej, sem. 5, I stopień

kurs dla studentów fizyki medycznej, II stopień

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Aspekty dokładności w wytwarzaniu, metody pomiarów i określania jakości wykonania ze względu na dokładność obróbki, podstawy obróbki skrawaniem, podstawy systemów wytwarzania, podstawy planowania procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie wytwarzania. Narzędzia stosowane w typowych procesach technologicznych części maszyn.  Obróbka wykończeniowa, obróbka ścierna, technologie bezubytkowe.