Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia sem.6, kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Konwersja energii. Tematyka kursu dotyczy podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej.

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

Metody badań spektroskopowych - Laboratorium dla Fizyki Stosowanej i Konwersji Energii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada się, że po przedstawieniu podstaw programowania w Matlabie, studenci dalej będą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w tym zakresie korzystając z materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach przedmiotu na platformie eNauczanie. Kurs przeznaczony jest dla studentów z semestru V kierunku Inżynieria Biomedyczna, strumień Fizyka w Medycynie.

Materiały do laboratorium z przedmiotu "Proceduralne języki programowania I". Kurs przeznaczony dla Studentów WFTiMS kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Informatyka Stosowana, stopnia 1 studia inżynierskie.

Fizyka Materiałów, Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień, semestr 1

Statystyka medyczna, międzywydziałowy kierunek ,,INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA''

Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Algorytmów grafowych.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Fizyka Techniczna, sem 7 studia I st.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów specjalności Biomatematyka, sem 5 st. I stopnia

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa praca własna w domu.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
Forum wymiany rozwiązań między Studentami.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii