Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs omawia dyfrakcyjne metody badań strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych programów do analizy danych, wizualizacji, itp.

przedmiot dla studentów fizyki technicznej, sem IV

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia sem.6, kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Konwersja energii. Tematyka kursu dotyczy podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej.

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

Metody badań spektroskopowych - Laboratorium dla Fizyki Stosowanej i Konwersji Energii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada się, że po przedstawieniu podstaw programowania w Matlabie, studenci dalej będą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w tym zakresie korzystając z materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach przedmiotu na platformie eNauczanie. Kurs przeznaczony jest dla studentów z semestru V kierunku Inżynieria Biomedyczna, strumień Fizyka w Medycynie.

Materiały do laboratorium z przedmiotu "Proceduralne języki programowania I". Kurs przeznaczony dla Studentów WFTiMS kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Informatyka Stosowana, stopnia 1 studia inżynierskie.

Fizyka Materiałów, Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień, semestr 1

Statystyka medyczna, międzywydziałowy kierunek ,,INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA''

Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Algorytmów grafowych.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Fizyka Techniczna, sem 7 studia I st.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów specjalności Biomatematyka, sem 5 st. I stopnia

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa praca własna w domu.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
Forum wymiany rozwiązań między Studentami.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów