Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Materiały do laboratorium z przedmiotu "Proceduralne języki programowania I". Kurs przeznaczony dla Studentów WFTiMS kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Informatyka Stosowana, stopnia 1 studia inżynierskie.

Fizyka Materiałów, Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień, semestr 1

Kurs ma stanowić pomoc dla studentów Matematyki 2. stopnia w nauce języka Python.

Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa jest praca własna w domu - zwłaszcza dla osób, które mają zaleglości.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Zajęcia laboratoryjne w pracowni fizycznej I dla studentów Inżynierii Biomedycznej, strumień Fizyka Medyczna, semestr V.

Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2012/2013 - zimowy (obecnie sem. 5)

Materiały dla studentów drugiego semestru Matematyki

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Obiektowe języki programowania III dla studentów WFTiMS

Optymalizacja baz danych II dla studentów WFTiMS

Lectures, Exercises and Laboratories Classes in Computational Chemistry for Students from the following directions of study: Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2) Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie (obecnie sem. 7) Specjalność: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2)

Kurs skierowany dla studentów VII semestru, kierunek Fizyka Techniczna, specjalność Informatyka Stosowana (ale nie tylko). Kurs obejmuje naukę podstawowych metod projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - głównie związanych z monitorowaniem i sterowaniem.

Równania różniczkowe cząstkowe.

Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Prowadzący: Justyna Signerska-Rynkowska Matematyka, studia II stopnia, sem. 4 sem. letni 2018/19

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna, Fizyka w medycynie sem.7

Identyfikacja Układów Technicznych