Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Algorytmów grafowych.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Fizyka Techniczna, sem 7 studia I st.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów specjalności Biomatematyka, sem 5 st. I stopnia

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa praca własna w domu.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
Forum wymiany rozwiązań między Studentami.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii

Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka w medycynie sem 5 i 6

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania zagadnień inżynierskich w programie HyperWorks i ew. ANSYS.

Kurs dla II semestru I stopnia Inzynierii Materiałowej

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.