Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii

Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka w medycynie sem 5 i 6

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania zagadnień inżynierskich w programie HyperWorks i ew. ANSYS.

Kurs dla II semestru I stopnia Inzynierii Materiałowej

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.

Materiały dla studentów drugiego semestru Matematyki

Orientacyjny program wykładu:
 Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
Kryształy fotoniczne (1h);
Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
 Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
 Materiały naturalne (1h)

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla 4 semestru I stopnia Nanotechnologii

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Kurs jest poświęcony analizie numerycznej, której zakres obejmuje tematyka jedno-semestralnego 30 godzinnego wykładu dla studentów V semestru matematyki (studia I stopnia) Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Wykład jest uzupełniany 15 godzinami ćwiczeń i 15 godzinami laboratorium.

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia