Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Materiały dla studentów drugiego semestru Matematyki

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Obiektowe języki programowania III dla studentów WFTiMS

Optymalizacja baz danych II dla studentów WFTiMS

Lectures, Exercises and Laboratories Classes in Computational Chemistry for Students from the following directions of study: Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2) Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie (obecnie sem. 7) Specjalność: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2)

Kurs skierowany dla studentów VII semestru, kierunek Fizyka Techniczna, specjalność Informatyka Stosowana (ale nie tylko). Kurs obejmuje naukę podstawowych metod projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - głównie związanych z monitorowaniem i sterowaniem.

Równania różniczkowe cząstkowe.

Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Prowadzący: Justyna Signerska-Rynkowska Matematyka, studia II stopnia, sem. 4 sem. letni 2018/19

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna, Fizyka w medycynie sem.7

KURS FIZYKA 1 dla studentów sem.1 Wydziału Mechanicznego, dla kierunku: Inżynieria mechaniczno-medyczna, Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Technical physics;

Lecture notes and other course materials.

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of physics;

Lecture notes and other course materials.

Kurs skierowany jest do studentów IV semestru nanotechnologii i fizyki technicznej. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje o właściwościach i metodach wytwarzania najczęściej spotykanych w praktyce elementów elektronicznych. Część kursu poświęcona jest również wybranym zagadnieniom elektrotechniki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

Kryptografia IS

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.