Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

Aspekty dokładności w wytwarzaniu, metody pomiarów i określania jakości wykonania ze względu na dokładność obróbki, podstawy obróbki skrawaniem, podstawy systemów wytwarzania, podstawy planowania procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie wytwarzania. Narzędzia stosowane w typowych procesach technologicznych części maszyn.  Obróbka wykończeniowa, obróbka ścierna, technologie bezubytkowe.

Orientacyjny program wykładu:
Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
– Kryształy fotoniczne (1h);
– Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
– Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
Materiały naturalne (1h)

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Ćwiczenia, Chemia II, kierunek Nanotechnologia Ist, sem.II, grupa I

Ćwiczenia rachunkowe z fizyki. System "przedsiębiorczy".

Obowiązkowa jest praca własna w domu - zwłaszcza dla osób, które mają zaległości.

Tu umieszczone są:
- Treści zadań.
- Wskazówki, "Tips & Tricks" do poszczególnych działów

Dielectric materials - properties, applications, structure.

Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.