Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2015/2016 - zimowy (obecnie sem. 1)

Kurs dla IS sem.5

Zajęcia laboratoryjne w pracowni fizycznej I dla studentów Inżynierii Biomedycznej, strumień Fizyka w Medycynie, semestr V.

Kurs do przedmiotu Pracownia fizyki atomowej i jądrowej dla studentów kierunku Fizyka Techniczna se. 5 studia I st.

Kurs: 1. Ma stanowić zbiór informacji dla studentów Matematyki 1 i 2 stopnia na temat praktyk, staży i ofert pracy. 2. Będzie oferować forum dyskusyjne na tematy praktyk. 3. Będą tam umieszczane treści umów zbiorowych

Optymalizacja baz danych II dla studentów WFTiMS

Notatki i materiały do wykładu i laboratorium z przedmiotu "Programowanie'

W ramach kursu poruszane będą następujące tematy:

  1. procesy w Uniksie: fork, procesy potomne, etc.
  2. programowanie współbieżne z biblioteką pthread (dowolnie Unix/Windows)
  3. programowanie współbieżne w językach: C#, Java.

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann

Kurs do przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka w medycynie oraz Chemia w medycynie.

Równania różniczkowe cząstkowe.

Kurs dla potrzeb przedmiotu Seminarium Inżynierskie i Magisterskie dla studentów specjalności Fizyka Medyczna - rok akademicki 2017/18

Statistics

Specjalność: Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2011/2012 - zimowy (obecnie sem. 6)

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Specjalność: Bioinformatyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2013/2014 - zimowy (obecnie sem. 2)