Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru I stopnia kierunku Nanotechnologia na WFTiMS (grupy dziekańskie 1 i 3)

Ćwiczenia dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa z przedmiotu Fizyka III - grupa WCH

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Kryptografia IS

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.

Metody badań spektroskopowych - Laboratorium dla Fizyki Stosowanej i Konwersji Energii

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia

Virtual platform for the project "Monte Carlo simulations of energetic electrons and positrons in condensed matter".

Będzie coś ciekawego ..Mam nadzieję...

1. Kurs do ćwiczeń z przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka medyczna oraz Chemia w medycynie.

2. Kurs do przedmiotu  Ochrona radiologiczna - projekt dla studentów Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka medyczna