Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Materiały dla studentów drugiego semestru Matematyki

Orientacyjny program wykładu:
 Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
Kryształy fotoniczne (1h);
Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
 Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
 Materiały naturalne (1h)

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla 4 semestru I stopnia Nanotechnologii

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Kurs jest poświęcony analizie numerycznej, której zakres obejmuje tematyka jedno-semestralnego 30 godzinnego wykładu dla studentów V semestru matematyki (studia I stopnia) Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Wykład jest uzupełniany 15 godzinami ćwiczeń i 15 godzinami laboratorium.

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Obiektowe języki programowania III dla studentów WFTiMS

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2015/2016 - zimowy (obecnie sem. 1)

Kurs dla IS sem.5

Zajęcia laboratoryjne w pracowni fizycznej I dla studentów Inżynierii Biomedycznej, strumień Fizyka w Medycynie, semestr V.

Kurs do przedmiotu Pracownia fizyki atomowej i jądrowej dla studentów kierunku Fizyka Techniczna se. 5 studia I st.

Kurs ma stanowić pomoc dla studentów Matematyki 2. stopnia w nauce języka Python.

Optymalizacja baz danych II dla studentów WFTiMS

Notatki i materiały do wykładu i laboratorium z przedmiotu "Programowanie'