Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Specjalność: Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2011/2012 - zimowy (obecnie sem. 6)

Multimedia w medycynie

W ramach kursu poruszane będą następujące tematy:

  1. procesy w Uniksie: fork, procesy potomne, etc.
  2. programowanie współbieżne z biblioteką pthread (dowolnie Unix/Windows)
  3. programowanie współbieżne w językach: C#, Java.

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.

Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej

Technologie tworzenia stron internetowych - zajęcia dla VII sem. FT/IS.

Notatki i materiały do wykładu i laboratorium z przedmiotu "Programowanie'

Specjalność: Bioinformatyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2013/2014 - zimowy (obecnie sem. 2)