Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Grafowych Prezentacji Danych.

Tematyką kursu są wybrane zagadnienia podstawowych działów fizyki

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Przetwarzanie obrazów

Wzorce projektowe

Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa analiza kosztów.

Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann