Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Grafowych Prezentacji Danych.

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Przetwarzanie obrazów

Wzorce projektowe

Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa analiza kosztów.

Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2015/2016 - zimowy (obecnie sem. 1)

Kurs dla potrzeb przedmiotu Seminarium Inżynierskie i Magisterskie dla studentów specjalności Fizyka Medyczna - rok akademicki 2018/19

Kurs do przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka w medycynie oraz Chemia w medycynie.

Kurs dla studentów Konwersji Energii.