Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W ramach kursu poruszane będą następujące tematy:

  1. procesy w Uniksie: fork, procesy potomne, etc.
  2. programowanie współbieżne z biblioteką pthread (dowolnie Unix/Windows)
  3. programowanie współbieżne w językach: C#, Java.

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann

Kurs do przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka w medycynie oraz Chemia w medycynie.

Równania różniczkowe cząstkowe.

Kurs dla potrzeb przedmiotu Seminarium Inżynierskie i Magisterskie dla studentów specjalności Fizyka Medyczna - rok akademicki 2017/18

Statistics

Specjalność: Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2011/2012 - zimowy (obecnie sem. 6)

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Specjalność: Bioinformatyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2013/2014 - zimowy (obecnie sem. 2)

Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych.

Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki.

W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika płynów), nanotechnologii oraz problemów elektrotechnicznych.

Sztuczna inteligencja

Technologie tworzenia stron internetowych - zajęcia dla VII sem. FT/IS.

Teoria gier.

Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej