Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla potrzeb przedmiotu Seminarium Inżynierskie i Magisterskie dla studentów specjalności Fizyka Medyczna - rok akademicki 2019/20

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia

Kurs do przedmiotu Fizyka dla studentów kierunku międzywydziałowego Inżynieria Biomedyczna

Zbieranie i analiza danych pomiarowych

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania zagadnień inżynierskich w programie HyperWorks i ew. ANSYS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Orientacyjny program wykładu:
 Materiały a energia i światło
– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inne
urządzenia (4h);
– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);
Kryształy fotoniczne (1h);
Kamuflaż (1h);
– Materiały w holografii (1h);
– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);
Wodór, ogniwa paliwowe (2h);
 Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji
– Materiały spintroniczne (2h);
 Materiały naturalne (1h)

1.(0,5 godz.) Zasady dobrego programowania. Testowanie i usuwanie błedów. 

2. (2 godz.) Metody znajdowania miejsc, zerowych funkcji, w tym: metoda bisekcji, metoda Newtona-Raphsona, metoda fałszywych pozycji, metoda Secansa i metody hybrydowe. 

3. (2 godz.) Interpolacja, w tym, interpolacja Lagrange"a i interpolacja Hermite"a.

4. (2 godz.) Interpolacja cd., funkcje gięte.

5. (2 godz.) Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa zastosowana do układu trójdiagonalnego i w przypadku ogólnym, metoda Crouta.

6.(2 godz.) Wzory różnicowe na pochodne funkcji, W tym: wzory na pierwsze i drugie pochodne,  ekstrapolacja Richardsona.

7.(2 godz.) Metoda najmniejszych kwadratów w zagadnieniach liniowych.

8.(2 godz.) Metoda najmniejszych kwadratów w zagadnieniach nieliniowych. Sprawdzian z wykładów 1-6.

9.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 1.), w tym metody proste i złożone, Całkowanie Romberga.

10.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 2.), w tym kwadratury Gaussa-Legendre’a, Gaussa-Laguerre’a i Gaussa-Hermite’a.

11. (2 godz.) Przykłady całek w zagadnieniach technicznych i fizycznych.

12.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 3.), w tym całki niewłaściwe, całki wielokrotne, całkowanie metodą Monte-Carlo.

13. (2 godz.) Obliczanie całek występujących w transformatach Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera (DFT) i szybka transformata Fouriera (FFT).

14.(3,5 godz.) Wstęp do  całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, w tym:  metody Eulera.

15.(2 godz.) Sprawdzian końcowy. Zaliczenie przedmiotu.