Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla 4 semestru I stopnia Nanotechnologii

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla II semestru I stopnia Inzynierii Materiałowej

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia

Kurs jest poświęcony analizie numerycznej, której zakres obejmuje tematyka jedno-semestralnego 30 godzinnego wykładu dla studentów V semestru matematyki (studia I stopnia) Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Wykład jest uzupełniany 15 godzinami ćwiczeń i 15 godzinami laboratorium.

Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka w medycynie sem 5 i 6

Kurs do przedmiotu Pracownia fizyki atomowej i jądrowej dla studentów kierunku Fizyka Techniczna se. 5 studia I st.

Kurs do przedmiotu Biofizyka dla studentów kierunku Fizyka Techniczna, sem 7 studia I st.

Zbieranie i analiza danych pomiarowych

Sztuczna inteligencja

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania zagadnień inżynierskich w programie HyperWorks i ew. ANSYS.

Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: Mathematica
Oczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.
Kontakt: klaudiawrzask@google.com

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych.

Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki.

W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika płynów), nanotechnologii oraz problemów elektrotechnicznych.