Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Przetwarzanie obrazów

Wzorce projektowe

Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa analiza kosztów.

Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2015/2016 - zimowy (obecnie sem. 1)

Kurs dla potrzeb przedmiotu Seminarium Inżynierskie i Magisterskie dla studentów specjalności Fizyka Medyczna - rok akademicki 2019/20

Kurs do przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka w medycynie oraz Chemia w medycynie.

Kurs dla studentów Konwersji Energii.

Kurs dla 1 semestru II stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla 4 semestru I stopnia Nanotechnologii

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs dla II semestru I stopnia Inzynierii Materiałowej

Kurs modelowanie kontraktów bankowych i giełdowych - ćwiczenia

Kurs jest poświęcony analizie numerycznej, której zakres obejmuje tematyka jedno-semestralnego 30 godzinnego wykładu dla studentów V semestru matematyki (studia I stopnia) Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Wykład jest uzupełniany 15 godzinami ćwiczeń i 15 godzinami laboratorium.

Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka w medycynie sem 5 i 6