Seminarium przeznaczone jest dla studentów MSU, semestr 3 na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Technologie Inżynierii Środowiska 

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z Podstaw Budowy Maszyn prowadzonych dla kierunku Transport (WILiŚ) na Wydziale Mechanicznym.

Opis przeznaczenia i podział budowli przemysłowych i komunalnych. Charakterystyka obiektów komunalnych i przemysłowych takich jak: budowle kubaturowe, zbiorniki i zasobniki, konstrukcje wsporcze oraz budowle specjalne. Technologie wykonywania, etapy budowy i montażu, obciążenia i warunki eksploatacji obiektów przemysłowych. Możliwe deformacje i przemieszczenia budowli w zależności od warunków obciążenia, posadowienia i eksploatacji. Projekt budynku przemysłowego, wybrane rysunki i obciążenia.

Obieralny przedmiot humanistyczny dla Studentów stacjonarnych studiów magisterskich. 

Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.

Project of simply supported grid bridge made of concrete.

2nd Semester Master Course, Civil Engineering

Budownictwo, niestacjonarne, mgr, sem 2

Prowadzący:

dr inż. Joanna Wachnicka

joanna.wachnicka@pg.edu.pl

dr inż. Waldemar Cyske

valdi66@go2.pl

Kurs dla Budownictwa 4 semestr

Przedstawienie zasad funkcjonowania sieci logistycznych oraz opanowanie zasad planowania i prognozowania ich wybranych parametrów funkcjonalnych. Omówiona zostanie również specyfika punktów węzłowych sieci logistycznych takich jak centra logistyczne i magazynowe, różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami obiektów logistycznych oraz uwarunkowania ich lokalizacji. Przedstawienie uwarunkowań systemu transportowego funkcjonującego w sieciach logistycznych w relacji do ich struktury przestrzennej oraz charakterystyki zapotrzebowania na przewozy

CHEMIA: zajęcia laboratoryjne

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia stacjonarne

Prowadzący laboratoria: 

GRUPA IŚ-1: dr inż. Karolina Fitobór

GRUPA IŚ-2: dr inż. Alina Wargin

GRUPA IŚ-3: dr inż. Karolina Fitobór

Studenci są przypisani do odpowiednich grup laboratoryjnych wg. podziału ustalonego na zajęciach.

CHEMIA: wykłady

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia stacjonarne

CHEMIA: wykłady

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia niestacjonarne

ćwiczenia z przedmiotu Chemia środowiska, kierownikiem przedmiotu jest prof. Eliza Kulbat

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu diagnostyki dróg szynowych w zakresie geometrii toru, oceny elementów nawierzchni kolejowej, badań toru bezstykowego oraz oględzin i badań technicznych rozjazdów kolejowych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Transport na profilu Utrzymanie dróg szynowych (semestr VI)