Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 4, studiów stacjonarnych, kierunek: Budownictwo

Przedmiot o ochronie środowiska w transporcie.

Kurs z przedmiotu Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia